Islanti ainut CBG100-maa

19.07.2014 08:01

Islanti on ainut Euroopan maa, jonka liikennemetaani on 100 % uusiutuvaa. Maakaasua tai muita fossiilisia metaanilajeja ei käytetä lainkaan. Islannin liikennemetaani on kokonaan biokaasua, ja vieläpä kokonaan kaatopaikkakaasua, jonka hyödyntäminen on teknisesti haastavampaa kuin reaktorikaasun. Siitä syystä kaatopaikkakaasu on liikenteessä paljon reaktorikaasua harvinaisempaa.

Esimerkiksi Suomessa kaatopaikkakaasua ei toistaiseksi ole liikenteessä hyödynnetty lainkaan, vaikka Suomessa tuotetusta raakakaasusta kaatopaikkakaasun osuus on 63 %. Islanti tarjoaa siis hyvän esimerkin Suomelle seurattavaksi.  

Kaatopaikkakaasua on käytetty Islannissa liikenteessä vuodesta 2001 alkaen. Kaikki kaasu on peräisin Reykjavikin kaatopaikalta. Julkisia CBG100-tankkausasemia on Reykjavikissa kolme.

Tuotannosta vastaa Metan-yhtiö, joka on pääasiassa kunnallisten, mutta osittain yksityisten yritysten omistama. Vähittäismyynnistä vastaavat yksityiset bensiiniasemaketjut N1 ja Olis. Vuonna 2012 kaatopaikkakaasua käytettiin Islannin liikenteessä 27 GWh (vrt. Suomessa käytettiin reaktorikaasua 4 GWh vuonna 2012 ja 11 GWh vuonna 2013).

Kaatopaikkakaasu dominoi Islannin uusiutuvan energian liikennekäyttöä. Komissiolle EEA-maana tehdyn UE-direktiivin toteuttamisen edistymisraportin mukaan Islannin uusiutuvan energian liikennekäytöstä kaatopaikkakaasun osuus vuonna 2012 energiasisällön mukaisesti laskettuna oli 92 % ja UE-direktiivin ympäristöpainotuksella 96 %.

Islanti on tullut tunnetuksi UE-vetytalouden suunnitelmistaan eli aikeista siirtää koko maan energiankäyttö uusiutuvalle energialle (mm. geotermiselle) siten, että liikenne toimii UE-vedyllä ja sen avulla valmistetulla UE-metanolilla. Sähkön ja lämmön osalta Islanti oli vuonna 2012 jo 100 % uusiutuva ja lämmön osalta 96 % uusiutuva. Liikenteen osalta on kuitenkin päästy vasta 0,9 % osuuteen. Merkillepantavaa on, että UE-vedyn liikennekäytöstä on ainakin toistaiseksi luovuttu: sekä tankkausasemat että ajoneuvot on poistettu käytöstä. Vuonna 2003 Islannissa avattiin maailman ensimmäinen UE-vedyn julkinen tankkauspaikka ja otettiin käyttöön UE-vety Reykjavikin kaupunkibusseissa.