Metaaniauto valittiin Suomen vuoden 2015 ekoautoksi

10.11.2015 16:04

Suomen vuoden ekoauto valittiin 20. kerran. Ensimmäistä kertaa valituksi tuli metaaniauto. Se on miniautojen luokkaan kuuluva Seat Mii Ecofuel.

Vuoden ekoauto valittiin myös ryhmäkohtaisesti. Vuoden 2015 ekoautot ovat:

Ryhmä Valinta Autoluokka Vaihtoehtoisen käyttövoiman laji Teknologia
Pienet autot Seat Mii Ecofuel A: miniauto Metaaniauto (MGV) Bifuel (CMG/bensiini)
Keskikokoiset autot Skoda Octavia G-Tec C: keskikokoinen auto Metaaniauto (MGV) Bifuel (CMG/bensiini)
Suuret autot VW Caddy Maxi TGI M: tila-auto Metaaniauto (MGV) Bifuel (CMG/bensiini)
Muut autot Tesla Model S F: loistoauto Ladattava sähkömoottoriauto (PEV) BEV (sähkö)
(eli sähköauto)

Valinnat tehtiin 17 automerkin 46 mallin joukosta. Ehdokkuuden edellytyksenä oli kyky käyttää aurinko- tai tuulienergiaa puhtaan käyttövoiman (sähkö, vety tai metaani) muodossa 100 %:na Suomeen vuonna 2015 merkkimaahantuodussa henkilöautossa (ajoneuvoluokka M1). Ehdokkaat edustivat 5 teknologiaa. Sähkön käyttöön pystyvistä mukana oli 10 sähköautoa (BEV), 16 ladattavaa bensiinihybridiä (bensiini-PHEV) ja 1 ladattava dieselhybridi (diesel-PHEV). Vetyautoja (H2V) oli mukana 1 ja metaaniautoja (MGV) oli mukana 18. Ehdokkaat edustavat kaikkia 9 henkilöautoluokkaa ja niistä löytyvät kaikki 8 pääkorimallia. Ehdokkaiden joukko on erittäin monimuotoinen: vaihtoehtoja löytyy kaikkiin henkilöautojen käyttötarkoituksiin. Kaikki ehdokkaat edustavat omissa luokissaan ympäristövaikutusten vähentämispotentiaaliltaan huipputasoa ja kuuluvat parhaaseen promilleen koko Suomen henkilöautokannassa.

Puhtaan käyttövoiman vaatimus (sekundäärienergiavaatimus) johtuu lokakuussa 2014 julkaistusta EU:n  puhtaiden käyttövoimien infrastruktuuridirektiivistä  (2014/94/EU), joka edellyttää tankkausinfrastruktuurin rakentamisen sähkölle, vedylle ja metaanille. Direktiivi edellyttää myös puhtaiden käyttövoimien saatavissa olevien automallien tuomista kuluttajien tietoon. Tätä vaatimusta toteutettiin ekoautovalinnan yhteydessä tuottamalla julkaisu, joka sisältää niiden esittelyn. Aurinko- ja tuulienergiavaatimus (primäärienergiavaatimus) johtuu tarpeesta saattaa pitkällä tähtäimellä liikenteen primäärienergian kulutus ekologisesti kaikkein kestävimpien energialähteiden piiriin. Käytännössä vaatimus tarkoittaa, että ehdokkaille on tarjolla 100 %:sti aurinko- tai tuulienergiaperäistä sähköä, vetyä tai metaania julkisilla asemilla EU:ssa tai Pohjoismaissa. Ei siis vaadittu, että sellaisia asemia olisi Suomessa. Raakaöljyriippumattomattomuusvaatimuksena oli ehdokkaiden kyky liikkua 100 %:sti vaihtoehtoisella energialähteellä, mutta kyky liikkua lisäksi bensiinillä tai dieselöljyllä sallittiin, koska sellainen polttoainejoustavuus helpottaa aluksi vaihtoehtoisten käyttövoimien autojen myyntiä ja käytettävyyttä bensiinin ja dieselöljyn laajan olemassaolevan tankkausasemaverkoston takia.

Erittäin korkeista ehdokkuuden ympäristövaatimuksista huolimatta ehdokkaita oli 46. Ne tarjoavat jo nyt mahdollisuuden siirtää oma tai organisaation liikenne-energian kulutus 100 %:sti uusiutuvaksi ja vieläpä uusiutuvien energiamuotojen sisällä ekologiselta kestävyydeltään kaikkein parhaisiin.

Tämän vuoden valinnasta vastasi Tekniikka Elämää Palvelemaan ry. Ulkomailla on yleistä, että vuoden ekoautovalinnan toteuttaja on tekniikkaan ja ympäristönsuojeluun erikoistunut asiantuntijajärjestö, ja nyt ensimmäistä kertaa Suomessa tehtiin samoin. Aiemmista valinnoista valtion organisaatio vastasi 18:sta ja autoalan lehti 1:stä. Tänä vuonna valituista neljästä autosta yksi on sähköauto. Sähköauto on kerran valittu Suomen vuoden ekoautoksi (vuonna 2014). Muut kolme tänä vuonna valittua ovat metaaniautoja, ja sellaisia ei aiemmin Suomen vuoden ekoautoksi ole valittu. Useissa maissa metaani- ja sähköautot ovat dominoineet ekoautovalintoja. Vuosien 2014 ja 2015 valintojen ansiosta nämä molemmat teknologiat ovat nyt Suomenkin ekoautovalintojen kautta tunnustettuja.