Muutos asemakarttaan

05.06.2019 09:43

Asemat, joissa voi tankata vaihtoehtoisesti biokaasua tai maakaasua, aiheuttavat kuluttajissa kovasti hämmennystä.

Se on mahdollista silloin, kun biokaasu on kuljetettu kaasuverkossa sekoitettuna maakaasun kanssa. Biokaasuasemien kartassa näitä asemia ei aiemmin oltu eroteltu pelkästään biokaasua myyvistä asemista, mutta suuren yleisön yleistiedon kannalta nähtiin tarpeelliseksi erottelu toteuttaa.

Nyt kartassa on mukana kahden tankkausyksikön CMG-merkkejä, jotka viittaavat asemiin, joissa myydään sekä biokaasua (CBG) että maakaasua (CNG). CMG (Compressed Methane Gas) tarkoittaa asemaa, joissa metaanipolttoaine voi olla joko uusiutuvaa (CBG=Compressed BioGas) tai fossiilista (CNG=Compressed Natural Gas).

Yhden tankkausyksikön CBG-merkit tarkoittavat asemia, joissa myydään pelkästään 100 % biokaasua (CBG100). Tällä hetkellä ainut sekoiteasema (CBG70) on merkitty samanlaisella asemasymbolilla ilman CBG-tekstiä.