Lisää olkibiokaasua Saksaan

07.05.2015 12:26

Saksassa käynnistyi huhtikuussa maailman ensimmäinen pelkästään olkea käyttävä liikennebiokaasun tuotantolaitos. Verbio-yhtiön uuden laitoksen tuotantotehoa nostetaan vähitellen 16,5 MW:iin, jolloin saavutetaan 140 GWh:n vuosituotantokapasiteetti. Verbio on käyttänyt olkea liikennebiokaasun tuotantoon jo vuodesta 2012 alkaen, mutta ennen tätä uutta laitosta vain yhteismädätyksellä muiden jätteiden kanssa. Verbio tuottaa nyt olkiperäistä liikennebiokaasua kahdessa 30 MW:n yhteismädätyslaitoksessa sekä uudessa 16,5 MW:n pelkästään olkea mädättävässä laitoksessa. Sitä myydään CBG100:na 106 julkisella tankkauspaikalla (kartta oikealla) sekä lisäksi yksityisillä tankkauspaikoilla Verbiogas-tuotenimellä. Uuden tuotantolaitoksen myötä Verbion olkiperäisen liikennebiokaasun tuotantokapasiteetti nousee 0,5 TWh:iin/v.

Olki on niin Saksassa kuin Suomessa ja useimmissa muissakin maissa energiaresurssina lähes käyttämättä oleva jäte/sivutuote. Olki sisältää erittäin paljon ravinteita, joiden kierrättäminen on oleellista. Biokaasutekniikalla oljen koko ravinnesisältö saadaan kierrätettyä uusina lannoitetuotteina samalla kun oljen energiasisältö saadaan hyödynnettyä liikenteessä eli energiankäyttömuodossa, jossa uusiutuvan energian osuus on ylivoimaisesti pienin. Juuri näin Verbio menettelee ja on siten hyvin tärkeä kestävän UE-liikenne-energian esimerkki seurattavaksi Suomessa ja muissa maissa.

Saksan energiatoimisto DENA on arvioinut olkiliikennebiokaasun vuosittaiseksi tuotantopotentiaaliksi Saksassa 25 TWh eli 5 miljoonan auton polttoainetarpeen verran. Jyväskylän yliopisto arvioi Suomen olkiliikennebiokaasun vuosittaiseksi tuotantopotentiaaliksi 6 TWh, mikä riittäisi yli miljoonan auton tarpeisiin. Se vastaa noin 10 %:a Suomen liikenteen kokonaisenergiankulutuksesta. Tuo resurssi on Suomessa lähes kokonaan hyödyntämättä, mutta hyvin pieniä määriä olkiperäistä liikennebiokaasua on tuotettu jo vuosikymmenen ajan. Vuonna 2014 noin 0,01 % Suomessa kulutetusta liikennebiokaasusta oli olkiperäistä (päälähde Suomessa on kunnallinen jätevesi).

Saksa eroaa Suomesta tässä asiassa hyvin merkittävästi, sillä se on maailman ainut maa, jossa olki on tärkein liikennebiokaasun lähde. Saksa on maailman ainut maa, jonka biokaasutuotannosta ja myös jalostetun biokaasun tuotannosta valtaosa on energiakasviperäista. Mutta silti Saksassa myydystä liikennebiokaasusta vain vähäinen osa on lähtöisin energiakasveista. Liikennebiokaasu on siellä lähes kokonaan jäteperäistä kuten kaikissa muissakin maissa: oljen lisäksi tärkeitä lähteitä ovat teollisuuden biojäte, kunnallinen jätevesi ja kunnallinen kiinteä biojäte.