Pariisin ilmastosopimus syntyi

13.12.2015 19:35

Tänään päättyneessä YK:n Pariisin ilmastokokouksessa hyväksyttiin Riossa vuonna 1992 solmittuun YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimukseen sisältyvä globaalisti kattava ja laillisesti sitova Pariisin sopimus. Se vahvistaa merkittävästi Rion sopimusta ja vaikeuttaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä entisestään. Uusiutuvien energiamuotojen liikennekäyttö on yksi uuden sopimuksen hyötyjistä.

Pariisin sopimus ylitti odotukset päätavoitteen koventamisen takia. YK:n ilmastosopimuksen tavoitteeksi sovittiin vuonna 2010 rajoittaa globaali keskilämpötilan nousu 2 asteeseen 1800-luvun tilanteeseen verrattuna. Se on jo kova tavoite, eikä voinut odottaa, että sitä Pariisissa kovennettaisiin, mutta niin tapahtui. Tavoitteeksi kirjattiin selvästi alle 2 astetta. Sen voi huonoimmillaankin tulkita tarkoittavan 1,9 astetta. Lisäksi sopimuksessa mainitaan, että pyritään pääsemään 1,5 asteeseen. Sen saavuttaminen edellyttää fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamista globaalisti kokonaan.
Maakohtaisten velvoitteiden osalta ei ylitetty odotuksia, mutta odotuksien mukainenkin suoriutuminen on erittäin merkittävää. Velvoitteet ovat joko vähentämisvelvoitteita (eli absoluuttisia vähennyksiä) tai rajoitusvelvoitteita (eli päästöjen kasvun rajoituksia). Kioton protokollan takia USA:ta lukuun ottamatta kaikilla teollisuusmailla on jo vähentämisvelvoite ja Pariisin sopimuksen seurauksena se tuli myös USA:lle. Lisäksi vähentämisvelvoite tuli monille kehitysmaille. Suurimmalla osalla kehitysmaista on kuitenkin vain rajoitusvelvoite. Nykyiset velvoitteet eivät riitä 1,9 asteen tavoitteeseen pääsemiseksi, mutta Pariisin sopimus sisältää velvoitteiden tiukentamisvaatimuksen 5 vuoden välein.
Globaalina velvoitteena sopimukseen kirjattiin kasvihuonekaasujen nettopäästöjen vähentäminen 100 %:lla takarajana tämän vuosisadan jälkipuolisko.
Pariisin sopimuksessa päästiin hieman eteenpäin juridisen vastuun alueella. Fossiilienergiayhtiöt ovat joutuneet oikeuteen vesistöjen kautta aiheutettujen vahinkojen korvaamiseksi, mutta eivät vielä ilmakehän kautta kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Pariisin sopimus helpotti tätä hieman, mutta se on edelleenkin vaikea toteuttaa. Käytännössä merkittävämpää on pelkkä juridiseen vastuuseen joutumisen mahdollisuus, sillä se voi vaikuttaa näihin yhtiöihin monin tavoin nopeastikin.