Pirteä 900 % kasvu Englannissa

12.03.2015 08:27

Liikennebiokaasun tuotantokapasiteetti kasvoi joutuisasti Englannissa viime vuonna. Vuoden sisällä tuotantokapasiteetti 10-kertaistui 1,6 TWh:iin. Jalostamoita tuli 22 lisää entisten kuuden rinnalle. Ja kasvu jatkuu, sillä parhaillaan on menossa 12 uuden jalostamon rakennusprojektia. Ne nostavat tuotantokapasiteetin 2,3 TWh:iin.

Liikennebiokaasun tuotanto alkoi Englannissa alunperin jo 1960-luvulla (4. maa maailmassa Saksan, Ruotsin ja Suomen jälkeen) maatilakohtaisen biokaasureaktorin kaasulla, mutta päättyi 1970-luvulla. Se alkoi uudestaan vuonna 2008 kaatopaikkakaasulla. Poikkeuksellista oli, että se aloitettiin nesteytettynä biokaasuna (LBG). Englanti oli Euroopan ensimmäinen maa, joka otti LBG:n liikennekäyttöön (maailmassa toisena USA:n jälkeen). Englanti aloitti LBG:n viennin ensimmäisenä maana maailmassa myymällä sitä Ruotsiin vuonna 2011. 

Reaktoribiokaasun jalostus alkoi vuonna 2010 ja siitä alkaen kaikki uudet jalostamot on rakennettu reaktorikaasua varten. Yksi niistä on vuonna 2013 käynnistynyt suomalaisvalmisteinen Metenerin jalostamo Ludlow:ssa (kuva alla). Nykyään liikennebiokaasu käytetään valtaosin paineistettuna (CBG) kuten muissakin maissa. Tärkein käyttäjäryhmä on alusta alkaen ollut raskas tavaraliikenne. Vuonna 2014 CBG otettiin käyttöön bussiliikenteessä Bristolissa. Kakkabussi-nimellä (poo bus) tämä sovellus on saanut runsaasti mediahuomiota.

Nykyinen tuotantokapasiteetin voimakas kasvu on seurausta Englannin uusiutuvan energian edistämismekanismien laadullisesta kehittämisestä. Aiemmin uusiutuvia pyrittiin lisäämään kiinnittämättä huomiota niiden ympäristölaatuun. Tämä tilanne on muuttui vuonna 2013. Nyt edistämismekanismeja suunniteltaessa ja kehitettäessä otetaan huomioon eri uusiutuvien tehokkuus päästöjen vähentämisessä. Liikenteessä energiakasviperäinen biodiesel ja etanoli ovat dominoineet, mutta tilanne aiotaan muuttaa. Englannin ympäristöministeriön tilaamassa uudessa Bangorin yliopiston tutkimuksessa verrataan biodieselin, etanolin ja biokaasun ympäristöominaisuuksia. Kasvihuonekaasujen (KHK) päästöjen osalta päätulokset ovat oheisessa taulukossa.

  Biokaasu Biodiesel Bioetanoli
KHK-päästöjen vähentämisen kustannukset [€/tCO2eq] -70 578 739
KHK-elinkaaripäästöt [gCO2eq/MJ] -35 226 136

 

KHK-päästöjen vähentämisen kustannukset ovat biokaasulla negatiiviset, mikä tarkoittaa suoraa taloudellista hyötyä. KHK-elinkaaripäästöt biokaasulla ovat negatiiviset, koska biokaasuteknologian hyödyntäminen vähentää ilman sitä syntyviä päästöjä. Tutkimuksessa vertailtiin myös näiden kolmen polttoaineen rehevöittäviä ja happamoittavia päästöjä. Kaikissa tilanne on sama eli biokaasu on ympäristölaadullisesti ylivoimainen vaihtoehto. Siksi biokaasun osuutta UE-liikenteessä tullaan kasvattamaan.