Pohjanmaan ensimmäinen biokaasujalostamo Jepualle

20.07.2014 09:29

Jepuan Biokaasu Oy:n jalostamon koekäyttö aloitettiin. Pohjanmaan ensimmäinen biokaasujalostamo sijaitsee Jepualla Uudessakaarlepyyssä.

Se jalostaa syyskuussa 2013 käynnistyneen Jepuan Biokaasu Oy:n biokaasulaitoksen kaasua, jota valmistetaan lannasta, elintarviketeollisuuden jätevesilietteestä, peltobiomassoista, nestemäisten biopolttoaineiden tuotannon jätteistä ja elintarviketeollisuuden sekä nahkateollisuuden biojätteistä.

Ensimmäisenä Suomessa lietelannan kuljetus ja mädätysjäännöksen paluukuljetus on toteutettu putkisiirtona eli erinomaisia ruotsalaisia kokemuksia päästään hyödyntämään. Se vähentää sekä hajuhaittoja että kuorma-autokuljetuksen päästöjä ja muita haittoja.  Laitoksen vastaanottokapasiteetti on 90.000 tonnia raaka-aineita vuodessa. Kolmen biokaasureaktorin yhteistilavuus on 12.000 m3.  Biokaasun vuosituotanto on 20 GWh.

Laitoksen kaasua hyödynnetään sekä sähkön, lämmön, teollisuuden prosessilämmön että liikennepolttoaineen tuotantoon ja mädätysjäännöksestä valmistetaan lannoitteita. Kyseessä on siis biojalostamo ja monituotantolaitos.

Biokaasun tankkauspaikkojen tulevan leviämisen kannalta Jepualla tehtiin erittäin tärkeä pioneerityö. Jepua nimittäin on ensimmäinen paikka Suomessa, jossa jalostamolle on rakennettu CBG-konttien täyttöjärjestelmä. Näin ollen jalostettua biokaasua voidaan kuljettaa kuorma-autoilla hyvinkin kaukana sijaitseville tankkauspaikoille. Jepuan Biokaasun omien tankkauspaikkojen kuljetuksen lisäksi tätä teknologiaa voivat hyödyntää myös muut: tankkausaseman perustamisesta ja ylläpitämisestä kiinnostuneet voivat nyt hankkia CBG-kontteja ja käydä täyttämässä niitä Jepualla. Tämä kuljetusmuoto on ollut hyvin tärkeä Ruotsissa jo pitkään, mutta aiemmin sitä ei Suomessa ole hyödynnetty. Tähän asti jalostettu kaasu on siirretty tankkausasemille biokaasuputkissa ja kansallisessa kaasuverkossa. Biokaasuputkisiirto on käytössä Jepuallakin lähellä sijaitseviin kohteisiin.

Jepuan jalostamo on Suomen seitsemäs biokaasujalostamo ja toinen vuoden 2014 aikana käynnistynyt (Joutsan jälkeen). Jalostuskapasiteetiltaan se on Suomen toiseksi suurin ja pystyy jalostamaan biokaasulaitoksen koko tuotannon eli 20 GWh/v. Vesipesuun perustuvan laitoksen valmistaja on ruotsalainen Malmberg. Se on toinen Malmbergin jalostamo Suomessa (1. käynnistyi vuonna 2012 Espoossa).

Julkinen CBG100-tankkausasema on parhaillaan rakenteilla jalostamon läheisyyteen.