Suomen vuoden 2014 liikennebiokaasutilastot julkaistu

21.09.2015 10:17

Suomen vuoden 2014 liikennebiokaasutilastot julkaistiin Itä-Suomen yliopiston julkaisusarjassa osana kansallisia vuoden 2014 biokaasutilastoja, ks. yhteenveto tilastojulkaisusta linkkeineen.

Biokaasun liikennekäyttö kasvoi yli 50 % edellisvuodesta ja viimeisen vuosikymmenen aikana kulutus on noussut 900-kertaiseksi. Biokaasua tankattiin 24 julkisen CBG100-aseman (100 % biokaasu paineistettuna), kahden suuren yksityisen aseman ja monien kotitankkaus- ja mobiilitankkausasemien kautta. Vuonna 2014 Suomen tankkausverkosto kasvoi neljällä uudella julkisella asemalla ja liikennebiokaasun tuotantolaitoksien määrä nousi viidestä yhdeksään. Biokaasun julkisten asemien kattavuus levisi Länsi-Suomeen, kun ensimmäinen asema avattiin Pohjanmaalla. Nyt julkiset asemat kattavat yli 2 miljoonan suomalaisen asuma-alueen.

 

Kaikki liikennebiokaasu tuotettiin biojätteistä, ja niistä WC-jäte oli tärkein resurssi. Siitä johtuen liikennebiokaasun keskimääräiset elinkaaren kasvihuonekaasupäästöt ovat selvästi alimmat kaikista Suomessa saatavissa olevista liikenteen energialähteistä. Vasemmalla oleva kaavio Suomessa vuonna 2014 myydyn liikennebiokaasun tuotannossa käytettyjen resurssien energeettisestä jakaumasta on poimittu uuden julkaisun sivulta 17.

Biokaasu on myös halvin kaikista liikenteen energialähteistä, joita julkisilta asemilta Suomessa voi ajoneuvoihin ostaa. Alla oleva uuden julkaisun sivulta 16 poimittu taulukko kertoo halvimmat hinnat Suomessa julkisilta asemilta saatavissa olevista liikenteen energialähteistä vuoden 2014 lopussa. Tilanne on säilynyt myös sen jälkeen: vaikka muutoksia on tapahtunut, myös syyskuussa 2015 biokaasu tarjoaa halvimman liikenne-energian lähteen Suomessa.

Sekä ympäristölaadun että hinnan osalta tilanne on ollut samanlainen koko sen ajan, kun biokaasua on julkisilta tankkausasemilta Suomessa saanut eli vuodesta 2004 alkaen.