Suomen ensimmäiset UE-käyttövoimatilastot julkaistu

18.04.2016 09:25

Päivitetty kesäkuussa 2016

Liikenteen uusiutuvat käyttövoimat ovat oleellisen tärkeitä liikenteen energiankäytön ja ajoneuvokannan tulevassa kehityksessä. Kyse on ajoneuvoista, jotka kykenevät liikkumaan 100 %:sti uusiutuvilla energiamuodoilla. Ne ovat liikenteen raakaöljyriippumattomuuden toteuttamisen edellytys, mutta alan tilastoinnin puuttuminen on muodostanut esteen kehityksen ohjaamiselle. Tätä estettä pyritään madaltamaan tänään julkaistulla artikkelilla "Motorisoidut UE-käyttövoimat Suomen liikenteessä vuonna 2014", jossa esitellään periaatteet motorisoitujen UE-käyttövoimien energiankäytön tilastoinnille ja sovelletaan niitä Suomen vuoden 2014 tilanteeseen. Tuloksena saadaan Suomen ensimmäiset UE-käyttövoimatilastot, joiden keskeisin sisältö on koottu alla olevaan piirakkadiagrammiin.

Vuonna 2014 motorisoitujen UE-käyttövoimien ympäristöpainotettu kulutus oli määrällisesti hyvin vaatimaton osa (1,5 %) Suomen liikenteen koko energiankäytöstä. Mutta laadullisesti se oli erittäin korkeatasoista, sillä puhtaiden käyttövoimien (UE-sähkö, UE-metaani ja UE-vety) osuus siitä oli 99 %. Vuonna 2014 julkaistu puhtaiden liikenteen käyttövoimien infrastruktuuridirektiivi edellyttää näiden kolmen käyttövoiman edistämistä, koska niiden avulla on mahdollista toteuttaa ympäristövaikutusten kannalta kaikkein kestävin motorisoidun liikenteen energiajärjestelmä. Vuoden 2009 UE-direktiivin minimivaatimuksena on saavuttaa vuoteen 2020 mennessä 10 % uusiutuvan energian osuus liikenteen energiankulutuksesta ympäristöpainotettuna kaikissa jäsenmaissa. Se on mahdollista toteuttaa fossiilisten polttoaineiden biokomponenteilla säilyttäen raakaöljyriippuvuus ja ajoneuvokanta ennallaan. Mutta edistyneet maat pyrkivät saavuttamaan minimitavoitteen UE-käyttövoimilla ja jättää muu uusiutuvan energian liikennekäyttö sen lisäksi. Suomessa se edellyttäisi vuoden 2014 kulutustason 7-kertaistamista, mikä Suomen historian valossa on hyvin mahdollista, sillä huippuvuonna 1945 ylitettiin 20-kertaisesti vuonna 2014 saavutettu taso.