Suomen vuoden 2016 CBG-tilastot julkaistu

04.07.2017 11:35

Suomen liikennebiokaasutilastot vuodelta 2016 julkaistiin Itä-Suomen yliopiston julkaisusarjassa (Lampinen 2017) osana Suomen uutta kansallista biokaasutilastoa "Suomen Biokaasulaitosrekisteri n:o 20".

Biokaasun liikennekäyttö aleni 6 % vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna. Liikennebiokaasun uuden käyttöönoton eli vuoden 2002 jälkeen tämä on ensimmäinen kerta, jolloin kulutus on alentunut.

Biokaasutankkausasemien verkko säilyi vuonna 2016 edellisvuoden tasolla 24 julkisen CBG100-aseman kokoisena. Tämä oli toinen vuosi peräjälkeen, jolloin julkisten biokaasuasemien verkko ei kasvanut. Viimeisin uusi julkinen asema oli avattu syyskuussa 2014 Mäntsälässä. Yksityisten biokaasuasemien osalta muutoksia vuoden 2016 aikana hieman tuli. Liikennebiokaasu kulutettiin vuonna 2016 kuten aina aiemminkin Suomen liikennebiokaasun käytön vuonna 1941 alkaneen historian ajan pelkästään paineistettuna 100 % biokaasuna (CBG100, Compressed BioGas 100 %).

Liikennebiokaasun tuotantolaitoksia otettiin vuonna 2016 käyttöön kaksi ja vuosituotantokapasiteetti kasvoi kolmanneksella. Vuosituotantokapasiteetti oli lähes 10-kertainen ajoneuvojen kulutukseen verrattuna.

 

 

Lähde:

  • Lampinen A (2017) Biokaasun liikennekäyttö Suomessa vuonna 2016. Teoksessa: Huttunen MJ & Kuittinen V (toim.) Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 20 – Tiedot vuodelta 2016. Publications of the University of Eastern Finland, Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No 29, School of Forest Sciences, Faculty of Science and Forestry, University of Eastern Finland, Joensuu, 12-17.

 

Lisätietoja:

 

 

Suomen vuoden 2015 liikennebiokaasutilastot julkaistiin Itä-Suomen yliopiston julkaisusarjassa osana vuoden 2015 kansallisia biokaasutilastoja (Lampinen 2016). Biokaasun liikennekäytön kasvu jatkui voimakkaana vuonna 2015: lisäystä oli 35 % edellisvuoteen verrattuna. Viimeisen vuosikymmenen aikana biokaasun liikennepolttoainekäyttö on 1200-kertaistunut. Kehitys Suomen liikennebiokaasumarkkinoiden koko historian ajalta eli vuodesta 1941 lähtien on esitetty kuvassa 1.

Lue lisää: https://www.cbg100.net/news/vuoden-2015-cbg-tilastot-julkaistu/