Surukaasun ajasta iloisen kaasun aikakauteen Eestissä

24.04.2018 08:13

Surukaasun (surugaas = paineistettu maakaasu = CNG) liikennekäytöllä on Eestissä pitkät miehitysaikana alkaneet perinteet. Eestin itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotena surukaasun markkinamonopolin aika päättyi. Tallinnassa avattiin 20.4. Eestin ensimmäinen biokaasuasema (CBG100-asema). Asiakkailla on tällä Eesti Gaasin operoimalla asemalla tankatessaan mahdollisuus valita 100 % fossiilisen ulkomailta tuodun surukaasun ja 100 % uusiutuvan Eestissä valmistetun iloisen biometaanin välillä. Biometaanin* hinta (0,821 €/kg) on luottokorteilla maksettaessa 1 sentin korkeampi kuin surukaasun hinta, mutta Eesti Gaasin asiakaskortilla maksettaessa hinta putoaa 2 senttiä (0,801 €/kg) eli ilmoitetun surukaasun hinnan alle. Asema sijaitsee noin 3 km päässä Tallinnan satamasta (osoite Tehnika 150), joten se on helposti myös Helsingistä tulevien biokaasuautoilijoiden saavutettavissa - oltiinpa liikkeellä biokaasuautolla taikka jalan. Surukaasuasemanakin se on Eesti Gaasin uusin, sillä se otettiin käyttöön tämän vuoden helmikuussa eli vain ensimmäiset 2 kuukautta se toimi pelkästään fossiilisen metaanin tankkausasemana.

Iloisen kaasun aikakauden alkaminen mahdollistui, kun Eestin ensimmäinen biokaasujalostamo käynnistyi Kundassa Estonian Cellin sellutehtaan yhteydessä. Biokaasun valmistus sellutehtaan jätevesistä alkoi Kundassa vuonna 2014, ja viime vuonna laitteistoon lisättiin biokaasujalostamo, jonka tuottama liikennebiokaasu kuljetetaan kaasuputkella eri puolilla Eestiä sijaitseville tankkausasemille. Biokaasujalostamo on parhaillaan käyttöönottovaiheessa, josta syystä biokaasun myynti aloitettiin ensiksi vain yhdellä asemalla. Toukokuun loppuun mennessä on tarkoitus käynnistää biokaasun myynti muilla seitsemällä käytössä olevalla Eesti Gaasin asemalla ja tämän vuoden aikana lisäksi kolmella uudella asemalla. Ne sijaitsevat niin kattavasti eri puolilla maata, että biokaasuliikenne mahdollistuu kaikkialla Eestissä saaria** lukuun ottamatta. Eesti Gaas ei ole Eestin ainut surukaasuasemien operaattori, mutta vielä ei ole tietoa biokaasun myynnin aloittamisesta muiden operaattoreiden asemilla.

Kaupunkibussit ovat ensisijainen kohderyhmä uudelle polttoaineelle, joten jo ensimmäisellä biokaasuasemalla on kolmen kevyiden autojen tankkausyksikön (NGV1-liittimet) lisäksi busseille oma tankkausyksikkönsä (NGV2-liitin). Helsingistä laivalla Tallinnaan saapuvien kannalta erityisen kätevää on, että biokaasubussit tulivat käyttöön sataman, kaukoliikenteen bussiaseman ja lentoaseman väliä Tallinnan suurimpien ostoskeskusten kautta liikennöivällä bussilinjalla 2. Koska uuden aseman busseille tarkoitettu tankkausyksikkö on julkinen, se on käytettävissä myös Suomesta tuleville NGV2-tankkausventtiileillä*** varustetuille biokaasubusseille ja biokaasukuorma-autoille.

Eestissä lähdettiin liikkeelle suuressa skaalassa. Kundan biokaasujalostamon tuotantokapasiteetti ylittää Suomen suurimman biokaasujalostamon kapasiteetin. Kundassa tuotettava liikennebiokaasu riittää kattamaan Tarton, Narvan ja Pärnun koko kaupunkibussiliikenteen energiantarpeen.

 

Selitteet:

*Eesti Gaas markkinoi uutta polttoainettaan biokaasun (CBG = Compressed BioGas) sijaan biometaanina (CBM = Compressed BioMethane). Ne eivät akateemisesti ole synonyymejä, vaikka markkinoinnissa voivat olla. Biokaasu on biometaania, mutta biometaani voi olla muutakin kuin biokaasua. Eestissä biometaania markkinoidaan jalostettuna biokaasuna, mutta kaikissa maissa ajoneuvoihin julkisilla asemilla myytävä biokaasu (CBG) on aina jalostettua. Sekä CBG että CBM siis tarkoittavat jalostettua biometaania, koska puhdistettua biometaania ei voi käyttää tehdasvalmisteisissa ajoneuvoissa. Kuluttajien ajoneuvokäytön kannalta teknistä eroa biokaasun ja muiden biometaanilajien välillä ei siis ole.

**Eestin saarista suurimmalle, Saarenmaalle, biokaasuasema on suunnitteilla, mutta sen avaaminen ei ajoitu vuodelle 2018.

***NGV2-tankkausventtiilejä on vain raskaissa metaaniajoneuvoissa niiden nopeampaa tankkausta varten. Mutta raskaissakin metaaniajoneuvoissa voi olla NGV1-tankkausventtiili, jolloin kaikki tankkausasemat ovat niiden käytettävissä. NGV2-liittimellä varustetut julkiset tankkausasemat ovat harvinaisia. Useimmiten niitä käytetään raskaiden ajoneuvojen varikoiden yksityisillä asemilla.

 

Lisätietoja:
  • Eesti Gaasin tankkausasemien kartta sisältäen nykyiset 8 asemaa sekä ennakkotiedot tänä vuonna avattavaksi suunnitelluista 3 asemasta. Eesti Gaasin asemat ovat automaattiasemia, joissa tankkauksen voi maksaa Visalla, Mastercardilla tai Eesti Gaasin asiakaskortilla. Nyt vain Tehnika 150:ssa Tallinnassa sijaitsevalta asemalta saa biokaasua, mutta biokaasun saatavuus tulee laajenemaan tänä vuonna kaikille Eesti Gaasin nykyisille ja uusille asemille.
  • Huom. Eesti Gaasin asemien lisäksi surukaasua myydään muidenkin operaattorien asemilla, mutta biokaasun tulosta niiden tarjontaan ei tällä hetkellä ole tietoa.