Tiedote WLTP-muutoksista

05.09.2018 11:40

Tämän alunperin 9.5. julkaistun tiedotteen syynä on akuutti epätietoisuus biokaasuhenkilöautomarkkinoilla WLTP-standardin käyttöönoton seurauksena. Päivityksen syynä on uuden malliston markkinoillesaannin viivästyminen ja sitä kautta tilapäisen saatavuusongelman laajentuminen sekä ajallisesti että mallikohtaisesti. Alla on ensin alkuperäinen tiedote ja sen jälkeen nykyistä akuuttia tilannetta koskeva päivitys.

 

Alkuperäinen tiedote 9.5.2018

Useiden uusien CMG-henkilöautomallien saatavuudessa on parhaillaan tilapäinen häiriö, mikä johtuu niiden vuosimallin 2018 tuotannon loppumisesta ja meneillään olevasta vuosimallin 2019 tuotannon aloittamisen valmistelusta. Vuosimallin 2018 autoja on edelleen saatavissa, mutta vain niiden varastojen tyhjenemiseen saakka. Merkittävästi kehittyneet vuosimallin 2019 autot tulevat myyntiin vähitellen tämän vuoden jälkipuoliskon aikana.

Taustasyynä tähän poikkeukselliseen tuotantotaukoon on EU:n tyyppikatsastuslainsäädännössä tapahtunut lähipäästöjen ja energian kulutuksen mittausstandardin muutos eli siirtyminen NEDC:stä (New European Driving Cycle) WLTP-standardiin (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Uuden standardin mukaisia mittauksia ei vielä vaadita markkinoilla myynnissä olevilta aiemmin tyyppikatsastetuilta automalleilta, mutta WLTP-mittaukset sisältyvät uusiin tyyppikatsastuksiin ja ne tullaan 1.9. alkaen vaatimaan myös aiemmin tyyppikatsastetuilta markkinoilla uutena myynnissä olevilta autoilta.

Osa autonvalmistajista on päättänyt yhdistää tämän välttämättömän muutoksen merkittäviin malliston parannuksiin. Erityisen suuriin muutoksiin valmistautumisen vuoksi ne ovat lopettaneet vuosimallin 2018 tuotannon tavanomaista aiemmin.

 

Tällä hetkellä tämä poikkeustilanne koskee seuraavia Suomeen merkkimaahantuotuja CMG-henkilöautomalleja:

  • Kaikki Audin mallit: A3 g-tron, A4 g-tron ja A5 g-tron
  • Osa Skodan malleista: Octavia G-Tec ja Octavia Combi G-Tec
  • Osa Volkswagenin malleista: Golf TGI, Golf Variant TGI, Caddy TGI ja Caddy Maxi TGI

 

Nämä mallit ovat edelleen mukana uusien biokaasun käyttöön kykenevien merkkimaahantuotujen henkilöautojen luettelossa.

 

Päivitys 5.9.2018

WLTP-mittaustietojen pakollisuus kaikille uusille autoille tuli voimaan 1.9. Monien automallien osalta WLTP-mitattujen vuosimallin 2019 autojen tulo markkinoille on viivästynyt. Se koskee muitakin käyttövoimia CMG-autojen lisäksi, mutta nimenomaan Suomessa tämä asia sattuu koskemaan nyt peräti 90 %:a merkkimaahantuoduista CMG-henkilöautomalleista. Heti 1.9. alkaen vain Opel Astran CMG-mallit tulivat WLTP-mitattuina myyntiin. Muut mallit tulevat saataville vähitellen tämän vuoden aikana.

 
Biokaasuautojen hinnat alenevat

Ostajan kannalta on merkittävää, että uusien CMG-autojen hinnat tulevat alenemaan. Opel Astran tapauksessa hinta on alentunut noin 1000 eurolla. Syynä tähän on WLTP-standardin tuoma muutos, joka nostaa kaikkien automallien ilmoitettuja päästöjä ja energian kulutusta, mutta CMG-autoilla vähemmän kuin kaikilla muilla käyttövoimilla. Se tulee näkyviin autoverotusjärjestelmän kautta, koska järjestelmää muutettiin WLTP:n huomioon ottamiseksi siten, että verotuksen kokonaiskertymä pysyy ennallaan. Siksi joidenkin autojen hinta nousee ja joidenkin hinta laskee.

Tähän mennessä myyntiin tulleista WLTP-standardin mukaisista autoista kulutuksen kasvu on karkeasti alla olevan taulukon mukainen, mutta mallikohtaiset vaihtelut ovat suuret.

Käyttövoima Kulutuksen kasvu
Metaani 10 %
Bensiini 20 %
Diesel 20 %
Sähkö 30 - 40 %

 

Taulukko sisältää vain ne Suomeen merkkimaahantuotavien autojen käyttövoimat, joiden WLTP-tuloksia voi nyt pitää luotettavina. Ne siis vastaavat riittävän hyvin todellista keskimääräistä kulutusta. Sähköautojen osalta kulutusero kesä- ja talviolosuhteissa on suuri, joten niille on tarpeen ilmoittaa molemmat. Muilla käyttövoimilla kesä- ja talviolosuhteet eivät tuo näkyvää eroa.

Ladattavien hybridien osalta tässä vaiheessa ilmoitetut kulutusluvut ovat edelleen hyvin kaukana todellisesta kulutuksesta. Niillä ero ilmoitetun ja todellisen kulutuksen välillä vanhassa mittausjärjestelmässä oli ylivoimaisesti suurin ja nyt korjatut arvot kylläkin nostavat kulutuslukua, mutta täysin riittämättömästi. Niitä varten joudutaan odottamaan WLTP-uudistuksen toista vaihetta. Sen pitäisi ainakin osittain korjata nykyisen järjestelmän tuottamaa virhettä, mutta tässä on epävarmuuksia johtuen järjestelmän fundamentaalisesta epäsopivuudesta ladattaviin hybrideihin. Joka tapauksessa niiden osalta joudutaan vielä odottamaan.

Tavanomaiset hybridit (siis ei-ladattavat) on teknisesti monimuotoinen joukko, jonka käsittely on tällä hetkellä erityisen vaikeaa. Osalle malleista uusi järjestelmä tuotti teknologiasta johtuen luotettavan arvon. Mutta osalla malleista on teknisessä toteutuksessa niin paljon yhteisiä ominaisuuksia ladattavien hybridien kanssa, että niiden osalta joudutaan odottamaan uudistuksen toista vaihetta samasta syystä kuin ladattavissa hybrideissä.