Tieliikennemetaanin UE-osuus toistamiseen yli puolet

05.02.2019 12:07

Tilastokeskuksen julkaisemista Suomen vuoden 2017 liikenteen energiankulutuksen tilastoista selviää, että vuonna 2017 biokaasun osuus tieliikenteen metaanin kulutuksesta oli 54 %. Sen jälkeen, kun maakaasun tieliikennekäyttö Suomessa vuonna 1996 alkoi, uusiutuvaa metaania on kulutettu fossiilista metaania enemmän vain kerran aiemmin, vuonna 2015 (ks. selvitys "UE-osuus  tieliikenteen metaanikulutuksessa 1941-2015").

Vuonna 2016 tieliikennemetaanin UE-osuus putosi alle puoleen (44 %), mutta nousi uudestaan yli 50 %:n seuraavana vuonna. Biokaasun liikennekäyttö kasvoi peräti 41 % vuonna 2017 (ks. uutinen "Liikennebiokaasutilastot vuodelta 2017 julkaistu" Itä-Suomen yliopiston elokuussa 2018 julkaisemasta Biokaasulaitosrekisteristä). Fossiilisen metaanin tieliikennekäyttö puolestaan aleni 5 %:lla edellisvuoteen verrattuna (ks. "Liikennebiokaasutilastot Tilastokeskuksen energiatilastoissa 2010-2017"). Tieliikenteen metaanin kulutus vuonna 2017 oli yhteensä 201 TJ, joka on historian toiseksi korkein määrä vuonna 2009 saavutetun ennätyksen (209 TJ) jälkeen. Liikennebiokaasun kulutus on vuoden 2009 jälkeen 100-kertaistunut ja osuus noussut 0,5 %:sta 54 %:iin.

Liikennemetaanin kokonaiskulutuksessa vesiliikenne ohitti ensimmäisen kerran tieliikenteen vuonna 2017. Vesiliikenteen metaanin kulutus, joka on kokonaan laivojen käyttämää nesteytettyä fossiilista metaania (LNG), oli 319 TJ eli 1,6-kertainen tieliikenteen metaaninkulutukseen verrattuna. Liikennemetaanin kokonaiskulutus vuonna 2017 oli 520 TJ, josta laivojen osuus oli 61 %. Uusiutuvan energian osuus liikennemetaanin kokonaiskulutuksesta oli 21 %.

 

Lisätietoja on saatavissa osastoon "Suomen tilastot" kootuista tilastojulkaisuista sekä osaston "Historiaa" selvityksistä.