1. julkinen tytärasema Poriin

20.07.2017 16:31

Porissa on avattu Suomen ensimmäinen julkinen tytärasema (CBG100 Pori). Tytärasemilla tankattava metaani kuljetetaan sinne emoasemilta maanteitse kuorma-autoilla paineistettua metaania sisältävissä konteissa. CMG-kontit täytetään emoasemilla joko paineistetulla biokaasulla (CBG) tai fossiilisella metaanilla (CNG). Suomen ensimmäinen emoasema otettiin käyttöön vuonna 2014 Jepuan Biokaasun biokaasulaitoksen ja julkisen tankkauspaikan yhteydessä (CBG100 Uusikaarlepyy). Ennen Gasumin Poriin avaamaa julkista tytärasemaa Suomessa oli käytössä muutama yksityinen tytärasema. Ennen Porin asemaa kaikille Suomen julkisille biokaasuasemille siirrettiin kaasu putkella käyttäen joko paikallista biokaasuputkea, kunnallista kaasuverkkoa tai kansallista kaasuverkkoa. Tytärasema voidaan perustaa mihin tahansa eli niiden avulla poistetaan riippuvuus biokaasulaitoksen tai kaasuverkon läheisyydestä.

Ruotsissa tytärasemateknologia otettiin käyttöön runsaat 20 vuotta sitten. Se oli oleellista Ruotsin asemaverkon kehityksen kannalta, sillä valtaosa Ruotsin julkisista biokaasuasemista on alusta lähtien ollut kansallisen kaasuverkon ulkopuolella. Suomen tapaan myös Ruotsissa ensimmäinen julkinen biokaasuasema oli kansallisen kaasuverkon ulkopuolella. Mutta sen jälkeen kehityspolut ovat olleet erilaiset. Suomen toisesta julkisesta asemasta alkaen valtaosa Suomen asemista on ollut kansalliseen kaasuverkkoon liitettyjä. Mutta Ruotsissa valtaosa julkisista asemista on aina ollut kansallisen kaasuverkon ulkopuolella. Suomen tapaan Ruotsissa kansallinen kaasuverkko kattaa hyvin pienen osan maasta, joten suurin osa Ruotsin asemista saa kaasunsa joko maanteitse tai paikallisten biokaasuverkkojen kautta. Se on koko maan kattavan asemaverkon toteuttamisen edellytys.

Tytärasemateknologia on Ruotsissa oleellista myös kaasun toimitusvarmuuden kannalta, koska paikallisiin liikennebiokaasun tuotantokatkoihin on varauduttu valmiudella tuoda kaasua maanteitse muualla sijaitsevista tuotantolaitoksista. Sen avulla on myös voitu ottaa tankkausasemia käyttöön ennen paikallisen tuotantolaitoksen valmistumista. Ensin mainittu käytäntö ei vielä ole saapunut Suomeen, mutta jäljempi käytäntö rantautui Suomeen tänä vuonna usealla paikkakunnalla.

 

Porin asema on alueellisesti erittäin merkittävä, koska se on Lounais-Suomen alueen ja Satakunnan maakunnan 1. asema ja 1. asema Suomen 8. suurimmalla kaupunkialueella ja 11. suurimmassa kaupungissa. Se helpottaa erittäin paljon valtatien E8 biokaasuliikennettä ja paljon myös valtateillä 2, 11 ja 23.