UE-bussit jättihaaste Suomessa

17.12.2014 13:38

Ruotsin UE-liikennettä käsiteltiin uudessa tutkimuksessa, josta uutisoitiin 12.12. Eräs Ruotsin uusiutuvan energian liikennekäytön suurimmista menestystarinoista on bussiliikenteen siirtäminen UE-käyttöiseksi. Se kuuluu kestävän kehityksen prioriteetteihin monesta syystä. Joukkoliikenteen osuutta pyritään lisäämään, kun useimpia muita liikennemuotoja pyritään vähentämään. Siksi joukkoliikenteen ympäristöystävällisyys on erityisen tärkeää. Kaupunkibussien tapauksessa lähipäästöjen alhaisuus on olennaista. Dieselbussien päästöt ovat selvästi korkeimmat kaikista vaihtoehdoista, ja ne aiheuttavat runsaasti terveyshaittoja ja kustannuksia. Esimerkiksi Tukholmassa ulkoiskustannukset (kaupunkilaisille ja yhteiskunnalle koituvat kustannukset) vähenevät 1 eurolla jokaista diesellitraa kohti, kun se korvataan biokaasulla.

Dieselajoneuvot ovat ilmanlaatuongelmien pääsyy EU:ssa ja bussit ovat dieselajoneuvoista suurin terveysriski. Vaikka päästöjä on EU-lainsäädännön ansiosta vähennetty, ne ovat ja välttämättä aina pysyvät korkeina. Syy on fundamentaalinen ja liittyy sekä polttoaineen kemiaan että dieselmoottorin toimintaan. Ongelman ratkaisu edellyttää teknologian vaihtamista. 

Ruotsissa niin tehdään. Nykyään jo kolmasosa Ruotsin koko bussikannasta on UE-busseja ja kaupunkibusseista jo lähes puolet. Suomen tilanne on dramaattisesti erilainen, sillä bussikannasta UE-busseja on vain 0,6 %. Alla olevassa taulukossa on Suomen ja Ruotsin UE-bussikanta vuoden 2013 lopussa. Se tarkoittaa niiden bussien määrää, jotka on tyyppikatsastettu tai muutoskatsastettu muille energialähteille kuin dieselöljylle rajoittuen sellaisiin energialähteisiin, joita on saatavissa uusiutuvilla primäärienergialähteillä tuotettuna. Osa niistä pystyy käyttämään myös dieselöljyä.

UE-Bussitekniikka Määrä Ruotsissa Määrä Suomessa
Biokaasu
- CBG monofuel
- CBG dualfuel
- LBG monofuel
- LBG dualfuel
2315
2287
26
1
1
65
64
1
0
0
Biodiesel ja synteettinen biodiesel
- B100/SB100 FFV
- B100/SB100 FFV-HEV
1576
1503
73
2
0
2
Bioetanoli (ED95 monofuel) 815 2
UE-sähkö
-
EV
- BEV
- PHEV
10
6
2
2
3
0
3
0
UE-BUSSIEN MÄÄRÄ YHTEENSÄ 4716 72
Osuus koko bussikannasta 31 % 0,6 %

 

Tilanne on Suomessa vielä huonompi, kun tarkastellaan tärkeintä asiaa: uusiutuvan energian käyttöä busseissa. Ruotsissa koko UE-bussikanta käyttää uusiutuvia, joskaan kaikki bussit eivät käytä pelkästään niitä. Suomessa puolestaan vain 11 % UE-busseista käyttää uusiutuvia. Niiden sijaan käytetään maakaasua, fossiilidieseliä ja fossiilisähköä. Taulukossa alla on vertailu Ruotsin ja Suomen uusiutuvaa energiaa käyttävistä busseista.

UE-Bussitekniikka Määrä Ruotsissa Määrä Suomessa
Biokaasu (CBG ja LBG) 2315 6
Biodiesel ja synteettinen biodiesel 1576 0
Bioetanoli 815 2
UE-sähkö 10 0
YHTEENSÄ 4716 8
Osuus koko bussikannasta 31 % 0,07 %
Osuus UE-bussikannasta 100 % 11 %

 

Ruotsin tavoittaminen näyttäisi jättiläismäisen suurelta haasteelta. Asiassa on kuitenkin lohdullinen piirre: lähes koko Ruotsin UE-bussikanta on seurausta kuntien toteuttamista bussiliikenteen kilpailutuksista. Ruotsin saavuttamiseen siis riittää, että Suomen kunnissa ryhdyttäisiin ottamaan ympäristövaikutukset huomioon joukkoliikenteen kilpailutuksissa kuten EU:n ja Suomen julkisen sektorin hankintalainsäädännössä on tarkoitettu.