Vaimea kasvu CBG-asemaverkossa vuonna 2018

31.12.2018 09:16

Vuoden 2018 lopussa julkisia CBG-asemia oli biokaasuautoilijoiden käytettävissä Suomessa 35 kpl eli yksi enemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Vuoden 2018 aikana asemien lukumäärä oli enimmillään 37, sillä uusia asemia liittyi verkkoon 3 kpl, mutta 2 asemaa poistettiin pitkäaikaisten korjausten vuoksi käytöstä, joten vuoden lopussa avoinna oli 35 asemaa (molempien suljettujen asemien odotetaan palaavan asemaverkostoon vuoden 2019 alkupuoliskon aikana). Alla olevaan taulukkoon on koottu asemaverkon kehityksen kannalta kaikkein tärkeimmät seurantaindikaattorit, joista on kerrottu vuoden 2018 lopun tilanne sekä muutos vuoden 2017 loppuun verrattuna.

 

Indikaattori Tilanne 2018 lopussa Muutos 2017=>2018
Julkisia biokaasuasemia 35 +1
Julkisia biokaasuasemia/100.000 asukasta 0,64 +3%
Julkisia biokaasuasemia sisältävien kaupunkialueiden määrä ja niiden osuus kaikista kaupunkialueista 19/36 (53%) -
Pääväyliä, joissa 150 km vaatimus toteutettu (enintään 150 km etäisyys julkisten asemien välillä) sekä niiden osuus kaikista pääväylistä 8/17 (47%) -