YK:n ilmastokokouksessa Pariisissa ajetaan biokaasulla

30.12.2014 12:08

Joulukuussa Perun Limassa järjestetystä YK:n ilmastokokouksesta on Suomen mediassa uutisoitu lähinnä vain hidas edistyminen neuvotteluissa seuraavista määrällisistä päästöjen rajoittamisvelvoitteista. Huomiotta jää, että YK:n vuoden 1992 ilmastosopimus ja vuoden 1997 Kioton protokolla ovat johtaneet valtavaan globaaliin ilmastonsuojelutoimintaan, josta YK:n ilmastokokouksissa raportoidaan. Biokaasun liikennekäyttö on yksi ilmastonsuojelussa sovellettava teknologia, jota YK:n ilmastokokouksissa käsitellään.

Liman kokouksessa tärkein liikennebiokaasuasia koski Pariisia, jossa vuonna 2015 järjestetään erityisen merkittävä YK:n ilmastokokous. Siellä on tarkoitus sopia Pariisin protokollasta tai muusta sopimuksesta, jolla määrällisiä päästörajoitusvelvoitteita kiristetään. Limassa kerrottiin Pariisin kaupungin kontribuutioista, joihin sisältyy biokaasubussien käyttöönotto. 

Pariisin kaupunki on kieltänyt dieselbussien käyttöönoton Pariisin kaupunkiliikenteessä, mutta olemassa olevien dieselbussien käyttö on sallittu vuoteen 2025 asti. Siihen mennessä kaikki 9000 bussia siirretään biokaasulle ja sähkölle. Pariisissa on jo nyt joitakin maakaasukäyttöisiä busseja ja vuonna 2015 ensimmäiset siirtyvät biokaasulle, jolloin ne voivat palvella myös YK:n ilmastokokouksen liikennetarpeita. Uusia busseja on tilattu 90 ja niitä varten rakennetaan toinen varikkotankkausasema.

Vuonna 2020 dieselkielto laajenee henkilöautoihin ja vuoden 2026 alusta lukien kaikkien dieselajoneuvojen käyttö Pariisissa on kiellettyä poikkeuksena vain rajoitettu joukko erikoisajoneuvoja, kuten hälytysajoneuvot.

 

Ranskassa metaanin bussikäyttö on yleistä: vuoden 2013 lopussa metaanibusseja oli 2400, mikä on 10 % Ranskan kaikista busseista. Toinen tärkeä sovellus on jätteen kuljetus: vuoden 2013 lopussa metaanikäyttöisiä jäteautoja oli 850, mikä on 13 % kaikista Ranskan jäteautoista. Metaanibusseja ja metaanijäteautoja palvelee 115 yksityistä varikkotankkausasemaa.  Bussien ja jäteautojen metaanikäyttöisyys on seurausta kunnallisista päätöksistä. Samalla kunnat ovat siirtäneet tuhansia kunnallisia henkilö- ja pakettiautoja metaanille ja rakentaneet 145 yksityistä tankkausasemaa niitä varten. Useimmissa kaupungeissa käytetään vielä maakaasua, mutta joissakin kaupungeissa on jo siirrytty biokaasuun. Näistä suurin on Lille, jonka koko kaupunkibussi- ja jäteautokanta käyttää kunnallisesta biojätteestä valmistettua biokaasua.

Kunnallinen päätöksenteko on luonut Ranskassa markkinat sekä maakaasun että biokaasun liikennekäytölle ja kuntien määräysvallassa oleva liikenne on edelleen dominoivassa asemassa. Mutta seurauksena on ollut myös yksityisen sektorin kasvu: julkisia tankkausasemia on nyt 46, joista 4 on CBG100-asemia.