Aurinko- ja tuulimetaani

Aurinko- ja tuulimetaani tarkoittavat aurinko- ja tuulivoiman avulla valmistettavaa kaasuseosta, jonka pääkomponentti on metaani. Tuotannon tieteellinen perusta on tunnettu 1800-luvun lopulta alkaen, mutta teknologia toteutettiin ensi kertaa demonstraatiomittakaavassa vuonna 2009 Stuttgartissa, Saksassa. Ensimmäinen kaupallinen tuotantolaitos käynnistyi vuonna 2013 Werltessä, Saksassa (Lampinen 2011). Artikkelissa "Biometaanin ja tuulimetaanin yhteistuotanto" (Lampinen 2013) annetaan perustiedot aurinko- ja tuulimetaanista.

 

Lähdeviitteet:

  1. Lampinen A (2011) Tuulivoiman ja biokaasun suora yhteys syntymässä: Audi aloittaa tuulimetaanin tuotannon ja käytön. Tuulienergia 4/2011, 10-11.
  2. Lampinen A (2013) Biometaanin ja tuulimetaanin yhteistuotanto. Biokaasu 5(1)18-21.