Biokaasuasemien ympäristöluokitus

Biokaasuasemien ympäristöluokitus

Teksti: Ari Lampinen, syyskuu 2016

Viimeisin päivitys kesäkuussa 2019

 

Kaikilta biokaasuasemilta saa ympäristövaikutuksiltaan erinomaista polttoainetta, kun verrataan muihin Suomessa julkisilta asemilta saatavissa oleviin uusiutuviin polttoaineisiin. Mutta silti biokaasuasemienkin kaasuilla on suuria ympäristövaikutuseroja. Jotta tulevaisuudessa asemien toteutus kehittyisi entistä paremmaksi, nuo erot tuodaan näkyväksi yksinkertaisella julkisten asemien ympäristöluokituksella. Siinä on kolme porrasta:

  1. Ympäristölaatuluokan 1 asemat (5 kpl)
  2. Ympäristölaatuluokan 2 asemat (32 kpl)
  3. Ympäristölaatuluokan 3 asemat (1 kpl)

Yhteensä 38 asemaa.

 

Luokitus on tarkoitettu dynaamiseksi eli sitä kehitetään markkinoiden kehittyessä. Ympäristölaatuluokan 1 ja 2 asemat ovat CBG100-asemia. Niistä on saatavissa asematietolomake. Kaikkien Suomen julkisten CBG100-asemien kaasu läpäisee UE-direktiivin kehittyneiden biopolttoaineiden kriteerit eli on oikeutettua maksimaalisiin edistämistoimenpiteisiin.

Asemien luokitus perustuu alla olevassa taulukossa mainittuun viiteen ominaisuuteen.

 

Ominaisuus

Vaatimus

Vaatimuksen
peruste

Vaatimuksen täyttävien asemien lukumäärä

Biokaasun osuus

100 %
(eli CBG100)

Elinkaaripäästöt

37

Jäteperäisen biokaasun osuus

100 %

Elinkaaripäästöt

36

UE-osuus biokaasun kuljetuksen energiankäytöstä*

100 %

Elinkaaripäästöt

9

Sekoitus fossiilisten metaanipolttoaineiden kanssa

Ei sekoitettu (fysikaalinen biokaasu)

Lähipäästöt

6

Aseman metaanitarjonta

Vain UE-metaania

Markkinakehitys

10

 

Tähdellä (*) merkityn ominaisuuden suhteen on tarjolla joustomahdollisuus, jossa otetaan huomioon toinen kuljetusperäinen päästörasite: raaka-aineiden kuljetus biokaasulaitokseen. Vaatimus tämän ominaisuuden toteutuksen osalta voidaan katsoa täytetyksi tilanteessa, jossa pieni osa biokaasun kuljetuksesta tapahtuu fossiilisella energialla, mikäli raaka-aineita kuljetetaan laitokselle uusiutuvalla energialla.

 

 

Ympäristölaatuluokan 1 asemat täyttävät kaikki taulukossa mainitut vaatimukset. Ne on merkitty yllä näkyvällä tunnuksella biokaasuasemien  asemakohtaisten tietojen  yhteydessä.

 

Ympäristölaatuluokan 2 asemat täyttävät ensimmäisen taulukossa mainitun vaatimuksen eli ne ovat CBG100-asemia, mutta ne eivät täytä kaikkia taulukossa mainittuja vaatimuksia. Niistä on saatavissa asematietolomake, mutta niille ei ole merkitty ympäristölaatuluokkaa ilmaisevaa tunnusta.

 

Ympäristölaatuluokan 3 asemat ovat sekoiteasemia (CBGxx). Puhtaan biokaasun tankkaus on niiltä periaatteessa mahdollista, mutta sitä ei taata, vaan oletuksena kaasu on biokaasun ja fossiilisen metaanin sekoitusta. Niistä ei ole saatavissa asematietolomaketta.