Biometaani

Biometaanilla voidaan tarkoittaa useita hieman toisistaan poikkeavia asioita, jotka saattavat mennä sekaisin:

  1. Ensinnäkin biometaani tarkoittaa bioresursseista millä tahansa tavalla valmistettua metaania. Se on energiatekninen termi, joten se viittaa synteettiseen tuotantoon eli sitä varten rakennettujen tuotantolaitosten tuotteeseen. Luonnossa syntyvää biometaania ei käytetä energiantuotannossa, koska sen tuotto on liian hajautettua talteen keräämisen kannalta.
  2. Biometaanilla tarkoitetaan myös kaasuseosta, jonka energiasisältö on pääasiassa tai kokonaan metaanina. Puhdasta metaania ei käytetä energiantuotannossa, koska metaanin täydellinen erottaminen on hyvin kallista ja energiantuotannon kannalta tarpeetonta. Metaanin lisäksi mukana on muita kaasuja, joista suurin osa tai kaikki on inerttejä (hiilidioksidi ja typpi). Mukana voi olla myös muita energiaa sisältäviä kaasuja (vety). Raakaa biokaasua tai synteettistä biokaasua ei kutsuta biometaaniksi, koska se ei ole energiantuotantoon sopivaa epäpuhtauksien vuoksi. Epäpuhtauksia (kuten rikkiyhdisteet) puhdistetaan kaasuseoksesta aina ennen mitä tahansa käyttöä, mutta pieniä määriä kuitenkin jää kaasuseokseen.
  3. Biometaanilla voidaan tarkoittaa myös jalostettua kaasuseosta, jossa inerttejä kaasuja (hiilidioksidi ja typpi) on vähennetty energiatiheyden nostamiseksi.
 
  • Biometaani siis ei ole biokaasun synonyymi. Biokaasu on biometaania, mutta biometaani voi olla muutakin kuin biokaasua.
  • Biometaani ei myöskään ole jalostetun biokaasun synonyymi, koska myös puhdistettu biokaasu, puhdistettu synteettinen biokaasu ja jalostettu biokaasu on biometaania.
  • Yleensä ajoneuvoihin tankataan jalostettua kaasua, mutta se ei ole välttämätöntä. Myös puhdistettu, mutta jalostamaton, kaasu toimii ajoneuvojen moottoreissa. Se kuitenkin edellyttää ajoneuvojen oheislaitteiden muutosta, sillä tehdasvalmisteiset ajoneuvot on valmistettu jalostetulle kaasulle.
  • Markkinoilla oleva fossiilinen metaani on sekä puhdistettua että jalostettua. Mutta markkinoilla on kahdenlaista biometaania: pelkästään puhdistettua ja sekä puhdistettua että jalostettua.
  • Ajoneuvoihin julkisilla asemilla myytävä biometaani on aina jalostettua. Lähes aina se on biokaasua, jolloin käytetään tuotenimeä (paineistetun kaasun tapauksessa) CBG eli Compressed BioGas. Mutta CBG:llä voidaan tarkoittaa myös muuta biometaanilajia tai vielä yleisemmin muuta uusiutuvaa metaania (kuten aurinko- ja tuulimetaani). Tuotenimi CBM eli Compressed BioMethane on myös lähes aina biokaasua, mutta se on parempi tuotenimi silloin, kun myös muuta biometaanilajia on mukana. Autotekniikan kannalta CBG ja CBM ovat synonyymejä, ja myös kuluttaja voi pitää niitä synonyymeinä. Mutta CBM:n käytöstä seuraa väärinymmärryksen riski, sillä yksi fossiilisen metaanin laji lyhennetään samoin: CoalBed Methane.