Biokaasun liikennekäytön globaali historia

Biokaasun liikennekäytön globaali historia

Biokaasu (BG) otettiin liikennekäyttöön 1930-luvulla. Biokaasun liikennekäytön globaali historia on luettavissa Tekniikan Waiheita -lehdessä 3/2013 julkaistussa artikkelissa: Development of biogas technology systems for transport.

Mukana ovat myös synteettinen biokaasu (SBG) ja aurinko- ja tuulimetaani, jotka otettiin käyttöön vasta vuonna 2009, vaikka niiden laboratoriomittakaavan tuotannolla on yli 100 vuotta pitempi historia. Artikkelissa käsitellään myös fossiilisen metaanin liikennekäytön historiaa. Kivihiilestä valmistettu synteettinen maakaasu (SNG) oli ensimmäinen liikennemetaanilaji 1920-luvulla. Maakaasu (NG) otettiin käyttöön 1930-luvulla biokaasun jälkeen. Muitakin kaasumaisia polttoaineita käsitellään, varsinkin puukaasua, koska sillä oli tärkeä rooli metaanin liikennekäytön kehityksessä. Lisäksi mukana on vety, joka oli kaikkein ensimmäinen kaasumainen liikennepolttoaine 1800-luvun alussa, ja nestekaasu, jotka moottorin kannalta ovat hyvin samanlaisia kuin metaani.

 

Lähdeviite ja linkki sähköiseen julkaisuun:

Lampinen Ari (2013) Development of biogas technology systems for transport. Tekniikan Waiheita 31(3)5-37.