Eurostatin ETA-tilastot

Eurostat kokoaa tilastoja EU-maiden lisäksi Euroopan talousalueen (ETA) maista, jotka eivät ole EU:n jäsenmaita. Tilastointi sisältää uusiutuvan energian liikennekäytön. Valitettavasti biokaasun osalta nämä tilastot ovat erittäin puutteelliset, koska maille ei ole asetettu velvoitetta liikennebiokaasun kulutuksen tilastoinnista ja ilmoittamisesta Eurostatille. Eurostatin säännöt liikennebiokaasun tilastoinnista ovat hyvät, mutta niiden noudattaminen on vapaaehtoista. Tämän seurauksena vain pieni osa maista ilmoittaa liikennebiokaasun todellisen kulutuksen. Osa maista, joissa liikennebiokaasua kulutetaan, ei ilmoita asiasta mitään Eurostatille. Ja osa maista ilmoittaa vain marginaalisen osan kulutuksesta: valtaosa niiden kulutuksesta on maakaasuverkon kautta siirrettyä biokaasua, mutta ne katsovat biokaasun muuttuvan uusiutuvasta fossiiliseksi energiamuodoksi, kun se maakaasuverkkoon syötetään. Näissä maissa biokaasu sisältyy kokonaan tai pääosin fossilisten liikennepolttoaineiden tilastoihin. Se on yleinen käytäntö myös muiden maanosien maissa, joissa biokaasua ajoneuvopolttoaineena hyödynnetään.

 

Siksi liikennebiokaasun kulutuksen kokonaismäärää EU:ssa, ETA-maissa, Euroopassa, muissa maanosissa ja maailmassa ei tunneta.

 

Kuitenkin eräät maat liikennebiokaasun kulutuksen tilastoivat. Eurostatin vuoden 2016 tilastoissa sellaisia maita oli 6. Taulukko alla sisältää niiden tiedot.

Maa

2016 [ktoe]

Ruotsi

115,85

Saksa

31,81

Norja

10,72

Suomi

1,85

Islanti

1,70

Itävalta

0,42

YHTEENSÄ

162,35

Näiden 6 maan yhteenlaskettu liikennebiokaasun kulutus vuonna 2016 oli noin 162 ktoe eli noin 1,9 TWh. Kasvua oli 13 % vuodesta 2015. Ruotsi on Euroopan johtava maa liikennebiokaasun käytössä, mukaan lukien maat, joissa sitä ei tilastoida. Vuonna 2016 kulutus Ruotsissa oli 1,35 TWh ja kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 16 %.

 

Maat, jotka ilmoittavat Eurostatille marginaalisen osan kulutuksesta (ainakin maakaasuverkon kautta siirretty liikennebiokaasu jätetty pois):

 • Ranska
 • Englanti, Euroopan 2. suurin tuotantokapasiteetti
 • Tanska
 • Hollanti, Euroopan 2. suurin kulutus
 • Italia, Euroopan suurin tankkausasemaverkko ja ajoneuvokanta

 

Muut maat, joissa on sekä liikennebiokaasun tuotantoa että käyttöä, mutta tietoja ei ole ilmoitettu Eurostatille:

 • Unkari
 • Espanja
 • Liechtenstein
 • Luxemburg

 

Muut maat, joissa on liikennebiokaasun käyttöä, mutta tietoja ei ole ilmoitettu Eurostatille:

 • Tsekki
 • Belgia

 

Maa, jossa on sekä liikennebiokaasun tuotantoa että käyttöä, mutta tietoja ei ole kerätty (koska ei ole ETA-maa):

 • Sveitsi, Euroopan 5.-7. suurin tuotanto ja kulutus