Vastakohta: Fossiilimetaani

Fossiilimetaani on fossiilisista polttoaineista tuotettua metaanipolttoainetta. Maakaasu on niistä yleisin.

Ei-tavanomaiset fossiilimetaanilajit, erityisesti liuskekaasu, ovat kasvavassa roolissa. Niiden elinkaaripäästöt ovat korkeammat kuin maakaasulla, ja ääritapauksissa useita kertaluokkia korkeammat, ylivoimaisesti suurimmat kaikista liikennepolttoaineista. Ne tulivat Suomen markkinoille vuonna 2016, kun Suomen ensimmäinen LNG-tuontiterminaali otettiin käyttöön Porissa. Nimestään huolimatta LNG ei välttämättä ole nesteytettyä maakaasua, vaan se voi olla mitä tahansa fossiilimetaania nesteytettynä.

Synteettinen maakaasu (SNG) tarkoittaa kiinteistä (kuten kivihiili) tai nestemäisistä (kuten raakaöljy) fossiilisista polttoaineista valmistettua sekundääristä metaanipolttoainetta. Sen elinkaaripäästöt ovat selvästi maakaasua korkeammat. Sen tuotanto on ollut kaupallista jo kauan.

Maakaasu ja ei-tavanomaiset fossiililajit ovat primäärisiä metaanipolttoaineita eli luonnonkaasua.