Fossiilisten polttoaineiden tukeminen Suomessa

Tässä englanninkielisessä julkaisussa "Fossil fuel support mechanisms in Finland" käsitellään kaikenlaisia fossiilisten polttoaineiden tukia Suomessa. Vain osa niistä koskee liikennettä. Pääviestinä on, että uusiutuvan energian tukemisen puute ei ole ensisijainen este, vaan uusiutumattoman energian monenlaiset tukimekanismit ovat ensisijainen este uusiutuvan energian käytön laajenemisessa Suomessa. Tässä julkaisussa käsitellään vain fossiilisia, mutta myös ydinvoimaa tuetaan Suomessa monimuotoisilla ja kiinnostavilla tavoilla ja sekin on haitaksi uusiutuvan energian käytön kasvulle, ks. esim. "The Renewal of Nuclear Power in Finland"-kirja.