Jäteperäisten biopolttoaineiden KHK-vähennysarvot UE-direktiivissä

UE-direktiivissä esimerkkeinä olevien jäteperäisten liikennebiopolttoaineiden tyypilliset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset bensiiniin verrattuna on koottu alla olevaan taulukkoon. Ne ovat EU-komission marraskuussa 2016 julkaisemien korjausten jälkeiset arvot.

Biokaasulle arvot on annettu kiinteälle yhdyskuntabiojätteelle ja lannalle. Ne ovat hyvät valinnat siksi, että ne edustavat pienintä ja suurinta päästövähennystä. Muiden jäteresurssien (jätevesi, teollisuuden biojäte, olki, jätekasviöljy, jäterasva) hyödyntäminen johtaa suurempaan päästövähennykseen kuin kiinteällä yhdyskuntabiojätteellä saadaan. Sama pätee puujäteperäiselle (jätepuu, mustalipeä) synteettiselle biokaasulle.

Todelliset päästövähennykset voivat poiketa merkittävästi taulukon arvoista riippuen tuotantoketjusta.

UE-direktiivissä olevat arvot ovat peräisin kevennetystä elinkaarianalyysistä, joka ei ole elinkaarianalyysin kansainvälisten laatustandardien mukainen. Perusteena on se, että kestävyyskriteerien verifioinnin on oltava yksinkertaista. Verifioinnin toteuttajat eivät juuri koskaan ole elinkaarianalyysin asiantuntijoita, joten laatustandardien mukainen elinkaarianalyysi ei ole käytännössä mahdollista. Siksi UE-direktiivin elinkaarianalyysikäytäntö ja esimerkkiarvot eivät sovellu muuhun käyttöön kuin direktiivin kestävyyskriteerien läpäisyn arviointiin.

 

Liikennebiopolttoaine Olomuoto Prosessi Merkintä Resurssi KHK-
vähennys
Biokaasu Kaasu Biologinen CBG100 lanta -206 %
Kasviöljy Neste Fysikaalinen PPO100 ruoanvalmistuksen jätekasviöljy -98 %
Synteettinen biodiesel Neste Termokemiallinen SB100 ruoanvalmistuksen jätekasviöljy -90 %
Bio-dimetyylieetteri Kaasu Termokemiallinen Bio-DME mustalipeä -89 %
Biometanoli Neste Termokemiallinen BM100 mustalipeä -89 %
Synteettinen biodiesel Neste Termokemiallinen SB100 mustalipeä -89 %
Synteettinen biobensiini Neste Termokemiallinen BG100 mustalipeä -89 %
Synteettinen biodiesel Neste Termokemiallinen SB100 eläinperäinen jäterasva -87 %
Biokaasu Kaasu Biologinen CBG100 kiinteä yhdyskuntabiojäte -86 %
Bio-dimetyylieetteri Kaasu Termokemiallinen Bio-DME jätepuu -86 %
Biometanoli Neste Termokemiallinen BM100 jätepuu -86 %
Synteettinen biodiesel Neste Termokemiallinen SB100 jätepuu -85 %
Synteettinen biobensiini Neste Termokemiallinen BG100 jätepuu -85 %
Bioetanoli Neste Biologinen+
kemiallinen
E100 olki -85 %
Biodiesel Neste Kemiallinen B100 ruoanvalmistuksen jätekasviöljy -83 %
Biodiesel Neste Kemiallinen B100 eläinperäinen jäterasva -79 %