Kunnat liikennebiokaasun tuottajina ja käyttäjinä – Kuntapäättäjän opas suomeksi, ruotsiksi ja eestiksi

Kunnat liikennebiokaasun tuottajina ja käyttäjinä – Kuntapäättäjän opas suomeksi, ruotsiksi ja eestiksi

Kuntapäättäjille tarkoitetun julkaisun "Kunnat liikennebiokaasun tuottajina ja käyttäjinä – Kuntapäättäjän syventävä opas" tarkoitus on helpottaa liikennebiokaasun tuotanto- ja kulutusinvestointien tekemistä kunnissa. Kunnat ovat EU-lainsäädännön nojalla vastuussa biojätteistä (jätevesi ja kiinteä biojäte), ja ne voivat päättää käyttää niitä liikennebiokaasun tuottamiseen. Se on erityisen helppoa kunnissa, joissa näitä liiketoimintoja hoitavat kunnalliset yhtiöt ja liikelaitokset, mutta helppoa se on myös silloin, kun kunnat ovat myontäneet luvan kyseiseen liiketoimintaan yksityisille yrityksille. Kunnat ovat EU-lainsäädännön nojalla vastuussa myös joukkoliikenteen järjestämisestä kunnassa ja voivat siten päättää, että tässä käytetään liikennebiokaasua. Se onnistuu riippumatta siitä, ovatko joukkoliikennepalvelut kunnallisten yhtiöiden vai kuntien kilpailuttamien yksityisten yritysten hoitamia. Kunnilla on myös käytössään paljon erilaisia ajoneuvoja ja liikkuvia työkoneita, jotka on helppo siirtää liikennebiokaasulle. Koska kunnan määräysvallassa olevan liikenteen kulutus on suuri, investointi liikennebiokaasun tuotantoon on taloudellisesti helppo tehdä. Samalla kunta saattaa liikennebiokaasun yritysten ja yksityisten kuntalaisten saataville. Tämä on Ruotsin liikennebiokaasun menestystarinen perusta ja siitä tässä julkaisussa kerrotaan esimerkkejä Suomen kunnille, jotka toimivat saman lainsäädännön alaisena kuin Ruotsin kunnat.

Erillinen 4-sivuinen yhteenveto julkaistiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Sen painettu versio postitettiin kaikille Suomen kunnanvaltuustojen jäsenille vuonna 2010. Kieliversio valittiin kunnan kielipainotuksen perusteella.

Vuonna 2012 tämän pohjalta kirjoitettiin ja julkaistiin Eestin päättäjille suunnattu versio.

 

 

Julkaisulista:

  • Lampinen A & Laakkonen A (2010) Kunnat liikennebiokaasun tuottajina ja käyttäjinä – Kuntapäättäjän syventävä opas. Suomen Biokaasuyhdistys ry, 102s.
  • Laakkonen A & Lampinen A (2010) Kunnat liikennebiokaasun tuottajina ja käyttäjinä – Kuntapäättäjän opas. Suomen Biokaasuyhdistys ry, 4s.
  • Laakkonen A & Lampinen A (2010) Kommuner som producenter och konsumer av fordonsbiogas – Guide för beslutsfattare. Finlands Biogasförening, 4s.
  • Lampinen A & Laakkonen A (2012) Biometaan mootorikütusena – teatmik omavalitsustele. Suomen Biokaasuyhdistys, 66s.