Liikennebiokaasun vuositilastot Suomessa

Liikennebiokaasun vuositilastot Suomessa

Liikennebiokaasun vuositilastojen julkaiseminen aloitettiin Suomessa vuonna 2011 Itä-Suomen yliopiston vuosittain julkaisemassa Suomen biokaasulaitosrekisterissä, ja se on jatkunut siitä alkaen vuosittain. Vuoden 2011 julkaisu oli 14. biokaasulaitosrekisterijulkaisu. Julkaisusarjassa on käsitelty biokaasun tuotantoa ja käyttöä vuodesta 1994 alkaen, mutta liikenne tuli mukaan vasta 14. rekisterissä, jolloin vuoden 2010 tilastot julkaistiin. Biokaasulaitosrekistereissä kootaan tiedot Suomen virallisiin energiatilastoihin biokaasua koskien, mutta niissä tuodaan esiin tietoja Suomen biokaasumarkkinoista paljon laajemmin kuin mitä Tilastokeskuksen energiatilastoihin mahtuu. Alunperin Biokaasulaitosrekisterit julkaistiin Joensuun yliopiston julkaisusarjoissa, mutta yliopiston nimenmuutoksen jälkeen ne on julkaistu Itä-Suomen yliopiston julkaisusarjoissa. Julkaisusarjan pääaloitteentekijä oli Simo Leinonen Joensuun yliopistosta. Hän oli vastuuhenkilönä ja kirjoittajana muutamassa ensimmäisessä rekisterissä, mutta jo usean vuoden ajan Markku Huttunen ja Ville Kuittinen ovat olleet vastuussa rekisterin toteutuksesta. Liikennekäytön osuuden on alusta alkaen kirjoittanut Ari Lampinen. Vaikka osa liikenneosuuden tiedoista saadaan yhteisestä tiedonkeruusta, valtaosa siitä kerätään erikseen, koska liikennebiokaasun markkinat poikkeavat merkittävästi biokaasun tuotannon sekä biokaasun sähkö- ja lämpökäytön markkinoista. Tämän lisäksi Eurostatilla on EU:n tilastoinnissa erityisvaatimuksia (osittain direktiivipohjaisia) liikennekäytön osalta, joten liikennetilastojen keruu sisältää myös sellaisia Eurostatin vaatimia osia, joita biokaasulaitosrekistereihin ja Suomen energiatilastoihin ei sisällytetä.

Liikennebiokaasun vuositilastoinnin aloittamisen yhteydessä tehtiin tutkimus historiallisesta käytöstä vuodesta 1941 alkaen, joten alusta alkaen vuositilastot ovat sisältäneet viimeisen vuoden lisäksi historialliset tilastot koko siltä ajalta, jolloin biokaasua on ajoneuvoissa Suomessa kulutettu.  Vuosien 1941-1946 osalta tutkimustiedot julkaistiin Tekniikan Waiheita -lehdessä vuonna 2012. Vuosien 2002-2009 osalta tutkimustietoja ei erillisjulkaistu, vaan ne yhdistettiin vuoden 2011 julkaisuun, jossa pääaiheena oli vuosi 2010. Ensimmäinen vuositilasto kattoi siis vuodet 1941-2010. Koska vuositilastot kirjoitetaan seuraavan vuoden kesään mennessä, niihin on sisällytetty vaihtelevasti myös tuoreempaa tietoa liikennebiokaasumarkkinoista. Tämä selittää mahdollisesti hieman harhaanjohtavasti laaditut otsikot osassa vuosijulkaisuista. Vuositilastojen sisällöissä on varsin paljon eroja, sillä pääasian eli vuosikäytön lisäksi niihin on sisällytetty vuosittain vaihtelevia teemoja Suomen liikennebiokaasumarkkinoista. Laajuuserot näkyvät alla olevassa julkaisulistassa sivumäärien suurena vaihteluna (2-16 s).

 

 

Vuositilastot on julkaistu sekä painettuina että sähköisinä. Luettelo Suomen liikennebiokaasun vuositilastoista alla sisältää linkit pdf-muodossa oleviin sähköisiin julkaisuihin Itä-Suomen yliopiston julkaisutietokannassa:

  1. 1941-2010: Lampinen A (2011) Liikennebiokaasun käyttö Suomessa 1941-2011. Teoksessa: Huttunen MJ & Kuittinen V: Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 14 – Tiedot vuodelta 2010. Publications of the University of Eastern Finland, Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No 5, School of Forest Sciences, Faculty of Science and Forestry, University of Eastern Finland, Joensuu, 12-13.
  2. 1941-2011: Lampinen A (2012) Liikennebiokaasun käyttö Suomessa 1941-2012. Teoksessa: Huttunen MJ & Kuittinen V: Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 15 – Tiedot vuodelta 2011. Publications of the University of Eastern Finland, Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No 8, School of Forest Sciences, Faculty of Science and Forestry, University of Eastern Finland, Joensuu, 12-14.
  3. 1941-2012: Lampinen A (2013) Liikennebiokaasun käyttö Suomessa 1941-2013. Teoksessa: Huttunen MJ & Kuittinen V: Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 16 – Tiedot vuodelta 2012. Publications of the University of Eastern Finland, Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No 13, School of Forest Sciences, Faculty of Science and Forestry, University of Eastern Finland, Joensuu, 12-16.
  4. 1941-2013: Lampinen A (2014) Liikennebiokaasu Suomessa 1941-2014. Teoksessa: Huttunen MJ & Kuittinen V: Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17 – Tiedot vuodelta 2013. Publications of the University of Eastern Finland, Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No 19, School of Forest Sciences, Faculty of Science and Forestry, University of Eastern Finland, Joensuu, 12-26.
  5. 1941-2014: Lampinen A (2015) Liikennebiokaasun tuotanto ja käyttö vuonna 2014. Teoksessa: Huttunen MJ & Kuittinen V: Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 18 – Tiedot vuodelta 2014. Publications of the University of Eastern Finland, Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No 21, School of Forest Sciences, Faculty of Science and Forestry, University of Eastern Finland, Joensuu, 12-18.
  6. 1941-2015: Lampinen A (2016) Liikennebiokaasun tuotanto ja käyttö vuonna 2015. Teoksessa: Huttunen MJ & Kuittinen V: Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 19 – Tiedot vuodelta 2015. Publications of the University of Eastern Finland, Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No 24, School of Forest Sciences, Faculty of Science and Forestry, University of Eastern Finland, Joensuu, 12-15.
  7. 1941-2016: Lampinen A (2017) Biokaasun liikennekäyttö Suomessa vuonna 2016. Teoksessa: Huttunen MJ & Kuittinen V: Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 20 – Tiedot vuodelta 2016. Publications of the University of Eastern Finland, Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No 29, School of Forest Sciences, Faculty of Science and Forestry, University of Eastern Finland, Joensuu, 12-17.
  8. 1941-2017: Lampinen A (2018) Biokaasun liikennekäyttö Suomessa vuonna 2017. Teoksessa: Huttunen MJ, Kuittinen V & Lampinen A: Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 21 – Tiedot vuodelta 2017. Publications of the University of Eastern Finland, Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No 33, School of Forest Sciences, Faculty of Science and Forestry, University of Eastern Finland, Joensuu, 22-37.