Liikennebiokaasuteknologia

Liikennebiokaasuteknologia

Biokaasuteknologia - Raaka-aineet, prosessointi ja lopputuotteiden hyödyntäminen on vuonna 2015 sekä painettuna että elektronisena Hämeen Ammattikorkeakoulun julkaisusarjoissa julkaistu biokaasuteknologian yleisteos, joka sisältää myös liikennebiokaasuteknologian perusteet. Koska kirja on 200-sivuinen ja kattaa kaikki biokaasuteknologian osa-alueet, syvälle yksityiskohtiin ei mennä, vaan annetaan perusteet.

 

Biokaasun liikennekäyttöä koskevista teknologioista annetaan perustietoja pääasiassa kirjan luvussa 7 (Biokaasun käsittely ja hyödyntäminen) sivuilla 124-172. Alan historiaa ja tulevaisuutta käsitellään luvussa 10 (Biokaasualan historia ja tulevaisuus) sivuilla 190-198.

 

Lyhyt yleiskatsaus biokaasun liikennekäyttöön (Biokaasun käyttö liikennepolttoaineena) annetaan sivuilla 158-161. Jalostusta koskeva osa (Jalostus) sivuilla 134-150 on selvästi laajin kokonaisuus. Lähes kaikki metaaniajoneuvot metaanin lähteestä riippumatta edellyttävät jalostettua kaasua, ja sitä varten on tarjolla paljon erilaisia teknologioita. Niitä esitellään kirjassa enemmän kuin muita liikennebiokaasun tuotantoketjun osia, koska kyseessä on erityisen nopeasti kasvava teknologia-ala ja koska koko jalostusteknologioiden monimuotoista kenttää kattavaa suomenkielistä esitystä ei aiemmin ole kirjoitettu vapaasti saatavissa olevaan julkaisuun. Jalostusta edeltää puhdistus, josta kertova osa (Puhdistus ja jälkikäsittely) on sivuilla 130-134. Johdanto-osassa sivuilla 124-127 annetaan yleiskuva biokaasun käsittelystä sekä liikennekäyttöä että muita hyödyntämismuotoja varten.

Kaksi alalukua, Biokaasun kuljetus sivuilla 161-168 ja Biokaasun varastointi sivuilla 168-171, kertovat eräistä muista liikennekäytön kannalta oleellisista teknologioista. Myös ajoneuvoteknologia on eräs oleellinen alue, mutta sen käsittely on jätetty erittäin suppeaksi.

 

Eksoottisempia biokaasun liikennekäytön teknologioita sisältyy kahteen alalukuun: Biokaasun muu energiakäyttö sivuilla 161-163 sekä Sivutuotteet ja muut käyttösovellukset sivuilla 163-164. Niissä kerrotaan mm. biokaasun epäsuorista liikennekäytön teknologioista. Tulevaisuutta koskevassa luvussa (Biokaasualan historia ja tulevaisuus) sivuilla 190-198 kenttää laajennetaan vielä lyhyellä katsauksella synteettisen biokaasun liikennekäyttöön sekä muiden uusiutuvien energiamuotojen avulla valmistettavan metaanin liikennekäyttöön.