Liikennebiokaasutilastot Tilastokeskuksen energiatilastoissa 2010-2017

Liikennebiokaasutilastot Tilastokeskuksen energiatilastoissa 2010-2017

Tilastokeskus julkaisee Suomen viralliset energiatilastot vuosittain. Liikennebiokaasu oli ensi kerran mukana vuoden 2010 tilastot sisältävässä, vuonna 2012 sekä painettuna että elektronisena julkaistussa vuosikirjassa Energiatilasto - Vuosikirja 2011. Ne ovat liikenteen energiankulutuksen sisältävässä taulukossa 5.1 sivulla 76. Mukana eivät ole 1940-luvun historialliset tilastot (ne löytyvät Tilastokeskukselta erikseen tilattavasta pitkästä aikasarjasta sekä alkuperäisestä tutkimuksesta). Sen sijaan mukana on kulutus vuodesta 2002 alkaen, jolloin Kalmarin maatilalla se sodan jälkeen ensimmäisenä alkoi. Vuosien 2002-2008 kohdalla taulukossa on nolla, mikä tarkoittaa, että käyttöä oli, mutta esitetyissä yksiköissä [TJ] se oli alle 0,5. Tuon rajan yli päästiin vuonna 2009. Vuodesta 2013 alkaen Tilastokeskus on julkaissut vuosittain verkosta Excel-tiedostoina ladattavat Energiatilastot, joissa liikennebiokaasu löytyy liikenteen energiankulutuksen sisältävästä taulukosta 5.1. Liikennebiokaasutiedot ovat Itä-Suomen yliopiston vuosittain julkaisemasta Biokaasulaitosrekisteristä.

 

Alla olevaan taulukkoon on koottu Tilastokeskuksen Energiatilastoista tieliikenteen biokaasun ja maakaasun käyttö.

Vuosi Maakaasu [TJ] Biokaasu [TJ] Huom.
1996 2 - "-" = ei käyttöä
1997 6 - "-" = ei käyttöä
1998 13 - "-" = ei käyttöä
1999 44 - "-" = ei käyttöä
2000 48 - "-" = ei käyttöä
2001 59 - "-" = ei käyttöä
2002 107 0 "0" = käyttö alle 0,5 TJ
2003 131 0 "0" = käyttö alle 0,5 TJ
2004 120 0 "0" = käyttö alle 0,5 TJ
2005 113 0 "0" = käyttö alle 0,5 TJ
2006 155 0 "0" = käyttö alle 0,5 TJ
2007 162 0 "0" = käyttö alle 0,5 TJ
2008 173 0 "0" = käyttö alle 0,5 TJ
2009 208 1  
2010 198 2  
2011 164 6  
2012 161 15  
2013 110 39  
2014 98 61  
2015 72 82  
2016 97 77  
2017 92 109  

 

Alla olevaan taulukkoon on koottu Tilastokeskuksen Energiatilastoista kotimaan vesiliikenteen biokaasun ja maakaasun käyttö.

Vuosi Maakaasu [TJ] Biokaasu [TJ] Huom.
2016 62 - "-" = ei käyttöä
2017 319 - "-" = ei käyttöä