MGV-teknologiat Suomen ajoneuvokannassa

Teksti: Ari Lampinen, syyskuu 2016

Päivitetty huhtikuussa 2018

 

Suomen B iokaasulaitosrekisterissä n:o 1 8 (Lampinen 2015, 15) julkaistiin taulukko metaaniajoneuvojen (MGV = Methane Gas Vehicle) teknologisesta diversiteetistä Suomen ajoneuvokannassa vuonna 2014. Sen jälkeen on Suomen ajoneuvokantaan tullut lisää teknologioita. Alla olevaan taulukkoon on koottu nykyinen tilanne. Globaalisti MGV-ajoneuvojen teknologinen diversiteetti on erittäin paljon suurempi kuin Suomessa.

Metaanipolttoaine varastoidaan paineistettuna (CMG = Compressed Methane Gas) tai nesteytettynä (Liquefied Methane Gas). Moottorina on joko otto- tai dieselmoottori. Ajoneuvot ovat joko tehdasvalmisteisia (t) tai konvertoituja (k).

Taulukon soluissa on ensimmäisellä rivillä ilmoitettu polttoainejoustavuus. Kahden polttoainejärjestelmän tapauksissa käytettävissä olevat polttoaineet kummassakin järjestelmässä on erotettu pilkuilla ja niiden välillä on 1 tai 2 jakomerkkiä. Kaksi jakomerkkiä "//" tarkoittaa, että polttoainejärjestelmät ovat toisistaan riippumattomat eli mikä tahansa polttoaine voidaan valita ja sitä käytetään yksinään. Yksi jakomerkki "/" tarkoittaa, että polttoainejärjestelmien välillä on kytkentä. Käytännössä se merkitsee, että metaanipolttoainetta ei näissä teknologioissa käytetä yksin, vaan nestemäistä polttoainetta käytetään samanaikaisesti dieselmoottorin sytytykseen. Kun samassa polttoainejärjestelmässä voidaan käyttää useita polttoaineita, kyse on FFV-järjestelmästä. Niitä ovat taulukossa trifuel-ottomoottoriajoneuvojen ja multifuel-dieselmoottoriajoneuvojen nestemäisen polttoaineen järjestelmät. Kaikki CMG-järjestelmät ovat myös siinä mielessä FFV-järjestelmiä, että niissä voi käyttää matalan vetypitoisuuden hytaania (HCMG). Taulukossa sitä ei ole mainittu, koska sellainen hytaani sisältyy CMG-polttoaineen laatuvaatimuksiin. Mikäli Suomessa olisi ajoneuvoja, joissa korkean vetypitoisuuden hytaani on sallittu, ne mainittaisiin taulukossa, koska niiden tapauksessa on kyse eri polttoaineesta kuin CMG ja sillä on omat laatuvaatimuksensa.

 

MGV Monofuel Bifuel Trifuel Dualfuel Multifuel
Kevytajoneuvot   CMG//E5
Otto
k
     
Henkilöautot   CMG//E10
Otto
t, k
CMG//E85,E10
Otto
t
CMG/diesel
Diesel
k
 
Pakettiautot CMG
Otto
t
CMG//E10
Otto
t, k
  CMG/diesel
Diesel
k
 
Linja-autot CMG
Otto
t
CMG//E10
Otto
t
  CMG/diesel
Diesel
k
 
Kuorma-autot CMG
Otto
t
LMG
Otto
t
LMG\\CMG
Otto
t
LMG/SB100,diesel
Diesel
t
LMG/diesel
Diesel
t
CMG/B100,SB100,diesel
Diesel
t
LMG/B100,SB100,diesel
Diesel
t
Liikkuvat työkoneet CMG
Otto
t, k
CMG//E10
Otto
k
    CMG/B100,SB100,diesel
Diesel
t
Laivat       LMG/diesel
Diesel
t
LMG/diesel//tuuli
Diesel+tuuliroottori
k

 

 

Lähdeviite:

  • Lampinen A (2015) Liikennebiokaasun tuotanto ja käyttö vuonna 2014. Teoksessa: Huttunen MJ & Kuittinen V (toim.): Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 18 – Tiedot vuodelta 2014. Publications of the University of Eastern Finland, Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No 21, School of Forest Sciences, Faculty of Science and Forestry, University of Eastern Finland, Joensuu, 12-18.