Ruotsin bussikanta 2015

Uutisessa "UE-bussit jättihaaste Suomessa", joka julkaistiin joulukuussa 2014, käsiteltiin Ruotsin bussikannan tilannetta vuonna 2013. Uutisessa "Biokaasu-BRT-järjestelmiä tulossa lisää Ruotsiin", joka julkaistiin syyskuussa 2016, tuotiin esiin BRT-bussiteknologian käyttöönotto Ruotsissa vuonna 2014. Ja joulukuussa 2015 julkaistussa uutisessa "Fossiilikaupunkibussit kiellettiin Skånessa" esiteltiin Skånen erityisen edistyksellinen bussiliikennejärjestelmä. On tullut ajankohtaiseksi päivittää Ruotsin bussikannan tiedot, koska tilanne Ruotsissa poikkeaa erittäin merkittävästi Suomen tilanteesta. Suomen bussiliikennettä kehitettäessä on syytä ottaa oppia Ruotsin tapahtuneesta kehityksestä.

Alla olevassa taulukossa on listattu Ruotsin vuoden 2015 bussikanta teknologiakohtaisesti. Se on järjestetty käytettävyyden mukaan eli keskimääräisen käyttömäärän perusteella.

Teknologia Vuotuiset ajokilometrit keskimäärin Bussien lukumäärä
Metaani (MGV: monofuel ja dualfuel) 71.490 2.422
Etanoli (ED95) 62.110 661
Fossiilidiesel (monofuel) 53.470 13.375
Biodiesel (B100, SB100) 52.700 732
Sähköhybridit (MGV, B100, diesel) 44.890 80
Muut (LPG, WG100, ym.) 37.170 51
Sähkö (EV) 35.170 28
Bensiini (museobusseja) 9.160 64
YHTEENSÄ 55.990 17.413

 

Fossiilidieselbussit ovat edelleen dominoivassa asemassa kaukoliikenteen busseissa.

Mutta kaupunkibussiliikenteessä metaanibussit (MGV) ovat tärkein teknologia. Lähes kaikki MGV-bussit edustavat monofuel-teknologiaa, mutta niiden lisäksi käytössä on dualfuel-busseja ja hybridibusseja. MGV-hybridibusseista suurin osa on erityispitkiä BRT-busseja. MGV-bussien käytettävyys on paras kaikista bussiteknologioista, kuten keskimääräinen kilometrisuorite taulukossa kertoo. Lukumääräisesti MGV-bussit ovat toiseksi suurin ryhmä fossiilidieselbussien jälkeen. MGV-bussien kaasusta 80 % oli uusiutuvaa metaania (biokaasu ja synteettinen biokaasu) ja loppu oli fossiilista metaania (maakaasua).

Biodieselbussit ovat FFV-busseja, jotka käyttävät puhtaana biodieseliä (B100) ja/tai synteettistä biodieseliä (SB100). Etanolibussit ovat ED95-monofuelbusseja. Sähköhybridibussit (HEV) käyttävät polttoaineena joko metaania, biodieseliä tai fossiilidieseliä, ja ladattavat sähköhybridit (PHEV) lisäksi verkkosähköä. Sähköbussit (EV) ovat pääasiassa akkusähköbusseja (BEV), mutta myös johdinbusseja. EV-teknologiat poikkeavat kaikista muista siinä, että ne eivät sovi kaikkiin bussiliikennetarpeisiin, vaan edellyttävät niiden teknologiset rajoitukset erityisesti huomioon ottavaa käyttöä. Ryhmä "Muut" sisältää mm. nestekaasubussit (LPG).

Kaikki bensiinibussit ovat museobusseja, josta syystä niiden käyttökilometrit eivät ole verrannollisia muihin teknologioihin. Muissakin teknologiaryhmissä on museobusseja, mutta merkittävällä osuudella ainoastaan ryhmässä "Muut", joka sisältää puukaasubussit (WG100). Siksi kyseisen ryhmän keskimääräiset ajokilometrit ovat alhaiset.