SBG ja SNG

Koska synteettistä biokaasua SBG:tä (ja muitakin uusiutuvia metaanipolttoaineita, jopa biokaasua) nimitetään joskus virheellisesti SNG:ksi (fossiiliseksi polttoaineeksi), tässä kerrotaan mitä nimitykset tarkoittavat. On tärkeää huomata, että osa fossiilipolttoaineiden nimillä kutsutuista polttoaineista on todellisuudessa uusiutuvia. Se todennäköisesti selviää asiayhteydestä. 

SNG (synthetic natural gas) tarkoittaa maakaasua (NG = natural gas) vastaavaa metaanipolttoainetta, joka on valmistettu synteettisesti (termokemiallisilla prosesseilla) muista fossiilisista polttoaineista. Useimmiten se valmistetaan kivihiilestä erittäin suurissa termokemiallisissa laitoksissa. Niin on tehty 1920-luvulta alkaen ja nykyään maailmasta löytyy useampia yli 10 TWh:n vuosituotannon SNG-laitoksia. Kivihiilen lisäksi muitakin fossiilisia polttoaineita, kuten raakaöljyä ja öljyhiekkaa, käytetään SNG-tuotannossa. SNG on siis fossiilinen polttoaine, kuten maakaasu. Raaka SNG eroaa koostumukseltaa raakamaakaasusta, mutta jalostettu SNG on kemialliselta koostumukseltaan samanlainen kuin jalostettu maakaasu. Eräät kivihiiliteollisuuden ja maakaasuteollisuuden edustajat kutsuvat myös uusiutuvia synteettisiä metaanipolttoaineita SNG:ksi ja erityisesti Suomessa joskus jopa biokaasua (BG) kutsutaan SNG:ksi. Sitä voi rajoitetusti ymmärtää fossiilimetaaniteollisuuden kannalta, mutta luonnollisestikaan sitä nimitystä ei muissa yhteyksissä saisi käyttää. Mitään uusiutuvaa polttoainetta ei tietenkään saisi kutsua fossiiliseksi, koska se on luonnontieteellisesti virheellistä ja koska uusiutuvan ja fossiilisen ero on tärkein energialähteiden ympäristövaikutuksia määrittävä tekijä. Tuo ero korostuu entisestään nykyään, koska ilmastonmuutos on noussut tärkeimmäksi ympäristöongelmaksi ja sen alkusyynä ja pääsyynä on fossiilisten polttoaineiden käyttö.

Bio-SNG (bio synthetic natural gas) on myös aika yleisesti käytetty harhaanjohtava nimitys synteettiselle biokaasulle sekä aurinko- ja tuulimetaanille. Nimityksen taustana on halu pitää historiallinen fossiilisen polttoaineen nimi mukana, vaikka tarkoitetaan biopolttoainetta. Se on harhaanjohtavaa. Kyseinen nimi on kuitenkin perusteltu silloin, kun tarkoitetaan synteettistä metaanipolttoainetta, joka on bioperäisen ja fossiiliperäisen polttoaineen sekoitus. Se voi olla peräisin SMG-laitoksesta, joka käyttää resurssina sekä fossiilisia energialähteitä että bioenergiaa. Tai se voi olla SNG:n ja SBG:n sekoitus. Aurinko- ja tuulimetaani eivät sovi tähänkään nimitykseen, koska ne eivät ole biopolttoaineita.

SMG (synthetic methane gas) eli synteettinen metaani on yleisnimi synteettisesti valmistetulle metaanipolttoaineelle riippumatta siitä, onko resurssi fossiilinen, uusiutuva vai niiden sekoitus.

 

SBG (synthetic biogas) tarkoittaa biokaasua (BG = biogas) vastaavaa metaanipolttoainetta, joka on valmistettu synteettisesti (termokemiallisilla prosesseilla) bioresursseista. Tuotantoprosessi on samanlainen kuin SNG:llä, mutta resurssina on kiinteä biopolttoaine, yleensä puu. SBG:tä on tuotettu EU:ssa vuodesta 2009 alkaen. Vaikka aurinko- ja tuulimetaani eivät ole biopolttoaineita, niillekin on SBG-nimitystä käytetty. Se on hyväksyttävää siksi, että käytössä ei ole vastaavaa termiä, joka kuvaisi uusiutuvaa metaanipolttoainetta, joka ei ole bioenergiaperäinen. RES-SMG olisi täsmällinen termi uusiutuvalle synteettiselle (termokemiallisesti, biokemiallisesti ja muilla synteeseillä) metaanipolttoaineelle (siis sekä bioperäisille että muille), mutta se on kankea ja hyvin harvoin käytetty ylipäänsä ja markkinoilla ei lainkaan. Mikäli SMG-tyyppistä termiä halutaan markkinoilla käyttää, niin käytännössä helpoin ja ymmärrettävin tapa on hyödyntää pelkästään SBG- ja SNG-termejä. SBG tarkoittaa silloin kaikkia uusiutuvia synteettisiä metaanipolttoaineita eli bioenergiaperäisen lisäksi myös mm. tuulienergia- ja aurinkoenergiaperäisiä. Tarkempien nimien, kuten tuulimetaani, käytön tarvetta se ei kuitenkaan poista.