Suomen biokaasubussikannan kehitys

Suomen biokaasubussikannan kehitys

Bussikäyttö on selvästi tärkein biokaasun ajoneuvokäytön sovellus. Useissa maissa (esim. Ruotsi ja Tanska) sillä on hallitseva rooli kansallisessa liikennebiokaasun kulutuksessa. Suomessa biokaasun bussikäytöllä on vuodesta 2013 alkaen ollut hyvin näkyvä rooli kansallisen kehityksen suunnannäyttäjänä. Siitä syystä vuoden 2017 biokaasutilastot sisältävään Itä-Suomen yliopiston julkaisuun "Suomen Biokaasulaitosrekisteri n:o 21" sisällytettiin erityisraportti Suomen biokaasubussikannan kehityksestä. Se löytyy sivuilta 38-47 Itä-Suomen yliopiston sivuilta ladattavissa olevasta julkaisusta:

 

Lampinen A (2018) Suomen biokaasubussikannan kehitys – Erityisraportti. Teoksessa: Huttunen MJ, Kuittinen V & Lampinen A: Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 21 – Tiedot vuodelta 2017. Publications of the University of Eastern Finland, Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No 33, School of Forest Sciences, Faculty of Science and Forestry, University of Eastern Finland, Joensuu, 38-47.