Suomen metaanibussikannan kehityshistoria

Suomen metaanibussikannan kehityshistoria

Metaanin bussikäyttö alkoi Suomessa maakaasulla (CNG) vuonna 1996. Biokaasun (CBG) käyttö alkoi joulukuussa 2012 Helsingin rautatieaseman ja Helsinki-Vantaan lentokentän välisellä linjalla 615 (Kuva 1). Pääkaupunkiseudun busseissa käytettiin WC-jätteistä ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Espoon kunnallisella jätevedenpuhdistamolla valmistettua biokaasua joulukuun 2012 ja joulukuun 2017 välisenä aikana. Kunnallispoliittisella päätöksellä biokaasun bussikäyttö lopetettiin vuoden 2017 lopussa ja pääkaupunkiseudun metaanibussit siirtyivät takaisin maakaasukäyttöisiksi vuoden 2018 alusta alkaen.

Kuva 1. Biokaasun bussikäyttö alkoi Suomessa joulukuussa 2012 Helsingin rautatieaseman ja Seutulan lentokentän välisellä linjalla 615 kalustona MAN Lion’s City ÜLL.

 

Metaanibusseja on myös valmistettu Suomessa. Vuosina 1998-2000 Carrus valmisti Volvon alustoille pääkaupunkiseudun liikenteeseen myytyjä busseja Helsingissä. Vuodesta 2013 alkaen Scania on valmistanut metaanibusseja Lahdessa, mutta niitä ei toistaiseksi ole myyty Suomeen. Kuvassa 2 on ensimmäinen Lahdessa valmistettu metaanibussi, joka myytiin biokaasukäyttöiseksi koulubussiksi Ruotsiin.

Kuva 2. Ensimmäinen (v. 2013) Lahdessa valmistettu biokaasubussi (Scania OmniExpress 3.20 Biokaasu) Trelleborgissa Ruotsissa koulubussikäytössä.

 

Suomen metaanibussikannan kehityksestä on laadittu julkaisu, jossa kerrotaan myös bussimetaanin ympäristölaadun kehityksestä eli biokaasun osuuden kasvusta, metaanibussimallistosta, metaanibussiliikennöijistä ja suomalaisesta metaanibussivalmistuksesta:

 

Lampinen A (2018) Suomen biokaasubussikannan kehitys – Erityisraportti. Teoksessa: Huttunen MJ, Kuittinen V & Lampinen A: Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 21 – Tiedot vuodelta 2017. Publications of the University of Eastern Finland, Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No 33, School of Forest Sciences, Faculty of Science and Forestry, University of Eastern Finland, Joensuu, 38-47.