Suomen metaanibussikannan kehitys

Teksti ja kuvat: Ari Lampinen, maaliskuu 2017

Päivitetty toukokuussa 2018

 

Vaikka Suomessa käytettiin biokaasua monenlaisissa autoissa jo 1940-luvulla, bussikäyttöä ei tuolloin ollut. Metaanibussit otettiin käyttöön vuonna 1996 paineistetulla maakaasulla (CNG). Paineistetun biokaasun (CBG) käyttö alkoi joulukuussa 2012 Helsingin rautatieaseman ja Helsinki-Vantaan lentokentän välisellä linjalla 615 MAN Lion’s City ÜLL -busseilla (kuva oikealla lentoasemalta).

Sen jälkeen biokaasun osuus metaanin kulutuksesta on noussut, kuten ympäristölaadusta kertova sarake taulukossa 1 kertoo.

Suomen metaanibussikannan kehitys koko historian ajalta on koottu taulukkoon 1. Suomessa on ollut käytössä yhteensä 129 metaanibussia, joista 126 on viiden valmistajan tehdasvalmisteisia paikallisliikenteen CMG-monofuel-busseja ja yksi on tehdasvalmisteinen CMG/bensiini-bifuel-bussi. Lisäksi käytössä on kaksi konvertoitua CMG/diesel-dualfuel-bussia.

Tähän selvitykseen sisältyvät vain ammattikuljettajan ajokortin vaativat M2- ja M3-ajoneuvoluokan linja-autot eli mukana ei ole B-ajokortillakin kuljetettavissa olevia M1-ajoneuvoluokan minibusseja, joita Suomessa myöskin liikenteessä on.

 

Taulukko 1. Suomen metaanibussikannan ja sen kuluttaman metaanin ympäristölaadun kehitys.

Vuosi

YHT.

MB

Volvo ja Carrus

MAN

Iveco ja Kutsenits

Scania

Metaanin

ympäristölaatu

1996

2

2

 

 

 

 

100 % fossiilinen

1997

4

4

 

 

 

 

100 % fossiilinen

1998

18

7

11

 

 

 

100 % fossiilinen

1999

30

8

22

 

 

 

100 % fossiilinen

2000

34

9

25

 

 

 

100 % fossiilinen

2001

37

12

25

 

 

 

100 % fossiilinen

2002

70

13

57

 

 

 

100 % fossiilinen

2003

72

15

57

 

 

 

100 % fossiilinen

2004

73

16

57

 

 

 

100 % fossiilinen

2005

76

16

57

3

 

 

100 % fossiilinen

2006

85

17

57

11

 

 

100 % fossiilinen

2007

98

17

57

24

 

 

100 % fossiilinen

2008

102

17

57

28

 

 

100 % fossiilinen

2009

105

12

53

40

 

 

100 % fossiilinen

2010

101

8

53

40

 

 

100 % fossiilinen

2011

95

8

45

40

 

 

100 % fossiilinen

2012

83

8

34

40

 

 

< 1 % uusiutuva

2013

68

8

19

40

1

 

< 10 % uusiutuva

2014

54

6

7

40

1

 

< 30 % uusiutuva

2015

40

6

1

32

1

 

> 60 % uusiutuva

2016

35

4

1

22

2

6

> 70 % uusiutuva

2017

34

1

1

19

1

12

> 70 % uusiutuva

2018

30

0

1

16

1

12

< 30 % uusiutuva

YHT.

129

17

58

40

2

12

 

 

Taulukkoon 2 on koottu tietoja Suomessa käytössä olleista ja edelleen käytössä olevista metaanibussimalleista. Vihreällä värillä on kirjoitettu ne bussimallit, joita on osittain käytetty biokaasulla. MANin malleja käytettiin vuosina 2012-2017 biokaasulla Helsingin ja Vantaan kaupunkibussiliikenteessä (kuva artikkelin alussa). Scanian malleja on käytetty toukokuusta 2017 alkaen pääasiassa biokaasulla Vaasan paikallisbussiliikenteessä (yllä olevassa kuvassa Scania Citywide LE 12 vasemmalla ja Scania Citywide LE 14.8 oikealla).

 

Taulukko 2. Suomen metaanibussimallisto. Bussiluokka "normaali" tarkoittaa tavallista kaupunkibussia. Suluissa oleva vuosimalli tarkoittaa konversiovuotta.

Merkki ja malli

Ajoneuvo-luokka

Bussi-luokka

Valmistus-

maa

Alustan

valmistaja

Määrä

Vuosimallit

Carrus City L

M3

teli

Suomi

Volvo

3

2000

Carrus City U

M3

normaali

Suomi

Volvo

22

1998-1999

Carrus Star 302

M3

kauko

Suomi

Volvo

1

1996(2014)

Iveco Daily Minibus 50C13

M2

mini

Italia/Suomi

 

1

2004(2016)

Kutsenits City VI

M2

mini

Itävalta

Iveco

1

2011

MAN Lion’s City LL

M3

teli

Saksa

 

7

2006-2009

MAN Lion’s City NL

M3

normaali

Saksa

 

24

2005-2009

MAN Lion’s City ÜLL

M3

teli

Saksa

 

9

2005-2006

MB Citaro

M3

normaali

Saksa

 

6

2001-2006

MB O405N

M3

normaali

Saksa

 

10

1994-1998

MB O405NK

M3

midi

Saksa

 

1

1997

Scania Citywide LE 12

M3

normaali

Puola

 

10

2017

Scania Citywide LE 14.8

M3

teli

Puola

 

2

2017

Volvo 8500 LE

M3

normaali

Ruotsi

 

4

2002

Volvo 8500 LE teli

M3

teli

Ruotsi

 

28

2002

YHT. 7/15

2

5

6

5

129

1994-2017

 

Volvon alustalle rakennettu Carrus Star -kaukoliikennebussi konvertoitiin Suomessa vuonna 2014 dieselistä CMG/diesel-dualfuel-autoksi. Tämä BioBussi (kuva alla vasemmalla) palvelee tilausliikenteessä koko Suomen laajuisesti ja myös ulkomailla. Toinen Suomessa konvertoitu dualfuel-bussi Iveco Daily Minibus tuli Hämeen alueelliseen reittiliikenteeseen vuonna 2017 (kuva alla oikealla). Näiden molempien tankkaama metaani on aina biokaasua, mutta ne tarvitsevat lisäksi fossiilista dieselöljyä.

Yksi tehdasvalmisteisista busseista on teknisesti CMG/bensiini-bifuel, joten se voi käyttää metaanin lisäksi myös bensiiniä. Kaikki muut 126 tehdasvalmisteista bussia ovat CMG-monofuel-autoja eli niissä ei ole dieselin, bensiinin eikä minkään muunkaan polttoaineen käyttömahdollisuutta paineistetun metaanin lisäksi. Siksi ne ovat raakaöljyriippumattomia. LMG-busseja ei Suomessa koskaan ole ollut, sillä nesteytettyä biokaasua (LBG) ja nesteytettyä maakaasua (LNG) ei ole otettu bussikäyttöön. Metaanibussikannan teknologiajakauma on siis:

  • 126 kpl: CMG-monofuel (tehdasvalmisteisia), ajoneuvoluokka M3
  • 2 kpl: CMG/diesel-dualfuel (konvertoituja), ajoneuvoluokat M2 ja M3
  • 1 kpl: CMG/bensiini-bifuel (tehdasvalmisteinen), ajoneuvoluokka M2

 

Taulukossa 2 näkyy, että joidenkin bussien vuosimallit edeltävät vuotta 1996, jolloin metaanibussiliikenne Suomessa alkoi. Se johtuu bussien hankinnasta käytettynä ulkomailta. Suomen metaanibussikannan kehityksessä sekä uutena hankitut että käytettyinä ulkomailta tuodut ovat merkittävässä roolissa ja ne täydentävät toisiaan. Euroopassa on hyvin suuret metaanibussimarkkinat, joten myös käytettyjen metaanibussien saatavuus on hyvä. Samasta syystä suomalaisilla käytetyillä metaanibusseilla on hyvät markkinat ulkomailla.

Metaanibussiliikennettä harjoittavat operaattorit sekä niiden käyttämät metaanilajit on koottu taulukkoon 3. Bussien yhteenlaskettu lukumäärä (159) on suurempi kuin Suomen metaanibussikanta (129), koska osa busseista on myyty käytettynä toiselle suomalaiselle operaattorille ja bussioperaattoreita on myyty toisille yrityksille.

Neljä jo toimintansa lopettanutta operaattoria ei koskaan käyttänyt biokaasua. Helsingin Bussiliikenne Oy käytti biokaasua vuoden 2012 joulukuusta vuoden 2017 joulukuuhun, jonka jälkeen se palasi maakaasuun. Vaasan Paikallisliikenne Oy aloitti 12 Scanian bussissa fossiilisen metaanin käytön  helmikuussa 2017 ja biokaasun käytön toukokuussa 2017. Wasa Citybus Ab osti Vaasan Paikallisliikenne Oy:n ja aloitti liikennöinnin vuoden 2018 alussa.

Yksikään operaattori ei nykyään käytä metaanibusseissaan pelkästään biokaasua. Helsingin paikallisliikenteessä 100 % biokaasuosuus ehdittiin saavuttaa lyhytaikaisesti, runsaan 3 kuukauden ajaksi, vuoden 2017 lopussa ennen biokaasun käytön lopettamista kokonaan.

 

Taulukko 3. Suomen metaanibussioperaattorit ja niiden käyttämät polttoaineet.

Operaattori Vuodet Busseja UE-osuus Biokaasu Maakaasu Muu
 fossiilinen
 metaani
Muu
fossiilinen
Tammelundin Liikenne 1996-2017 24 0 %   X    
Helsingin Bussiliikenne 1998- 94 < 1 % (x) X    
Taksikuljetus 1999-2016 2 0 %   X   bensiini
Concordia 2000-2009 10 0 %   X    
Nobina 2009-2011 3 0 %   X    
Biobussi 2014- 1 > 50 % X     dieselöljy
Meitin enerkia 2017- 1 > 50 % X     dieselöljy
Vaasan Paikallisliikenne 2017 12 > 50 % X   X  
Wasa Citybus 2018- 12 > 50 % X   X  

 

Metaanibusseja on valmistettu ja edelleen valmistetaan myös Suomessa (Taulukko 4). Lahdessa aloitettiin Scanian metaanibussien valmistus vuonna 2013, mutta Suomeen niitä ei vielä ole myyty (Vaasan paikallisliikenteen Scaniat ovat Puolasta).

 

Taulukko 4. Suomalaiset metaanibussivalmistajat.

Valmistaja Paikka Mallisto Vuodet Myyty Suomeen Liikenteessä Suomessa

Carrus

Helsinki

Carrus City

1998-2000

25 kpl

1998-2013

Scania Lahti OmniExpress, Interlink ja Citywide Suburban 2013- 0 kpl uusien bussien koekäyttö ennen toimitusta ulkomaille 2013-

 

Suomessa on valmistettu metaanibusseja dieselbussien konversiolla vuodesta 2014 alkaen (Taulukko 5). Konvertoitujen metaanibussien metaani on kokonaan biokaasua, mutta ne edellyttävät lisäksi fossiilisen dieselöljyn käyttöä yhdessä metaanin kanssa, ja lisäksi toimivat tarvittaessa pelkästään dieselöljyllä. Myös bensiinikäyttöisten minibussien konversio on mahdollinen, jolloin ne muunnetaan joko monofuel- tai bifuel-busseiksi. Kaikkein helpointa on nestekaasubussien konvertointi.

 

Taulukko 5. Suomalaiset metaanibussien konvertoijat.

Yritys Teknologia Mallisto Vuodet Määrä Liikenteessä
Suomessa
Suomen Bioauto dualfuel-diesel Carrus-Biobussi 2014 1 kpl 2014-
Terra Gas dualfuel-diesel Iveco Daily Minibus 2016- 1 kpl 2016-