Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen

Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen

Julkaisu "Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen" antaa 133-sivuisen katsauksen uusiutuvaan metaaniin ja sen liikennekäyttöön sisältäen peruskäsitteet, ympäristövaikutukset, talouden, teknologian, turvallisuuden, terveyden, resurssit/tuotantopotentiaalit, liiketoimintamahdollisuudet, haasteet, historiallisen kehityksen ja sen roolin tulevaisuuden kestävän kehityksen polussa. Tämä julkaisu on osa liikenne- ja viestintäministeriön "Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä" -työryhmätyötä.

 

Julkaisutiedot:

Lampinen A (2012) Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen – Sektoriraportti liikenne- ja viestintäministeriön työryhmälle Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä (PDF, 10 MB). Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeen julkaisuja 1/2012, 133 s.