Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä

Liikenne- ja viestintäministeriön "Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä" -työryhmä suunnitteli vuosina 2012-2013 liikenteen käyttövoimien kehitystä vuoteen 2050 asti. Loppuraportti sisältää paljon hyvää ja paljon huonoa, kuten Biokaasu-lehden 2/2013 sivuilla 8-11 löytyvässä analyysissä, työryhmäraportin tarkastusraportissa ja eriävässä mielipiteessä kerrotaan (eriävä mielipide löytyy myös itse työryhmäraportista).

Uusiutuvan metaanin ja muiden kaikkein kestävimpien liikenteen käyttövoimien edistämistä koskien työryhmä tuotti kolme julkaisua: Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen, Roadmap to renewable methane economy ja Uusiutuvia energiamuotoja käyttävien autojen kasvihuonekaasupäästöt.