Uudet biokaasubussit 2019

Uudet biokaasubussit 2019

Julkaistu tammikuussa 2019, päivitetty helmikuussa 2019

 

Kansikuva Kööpenhaminan rautatieasemalta: Tanskan ensimmäiset 41 biokaasubussia Kööpenhaminassa vuonna 2017 ovat Suomenkin merkkimaahantuontiluettelosta löytyvää 150 matkustajan 18,85-metristä nivelbussimallia MAN Lion’s City GL biogas. Se valittiin Euroopan vuoden bussiksi 2015.

 

Tässä annetaan luettelo uusista suomalaisvalmisteisista sekä merkkimaahantuoduista biokaasun käyttöön kykenevistä bussimalleista. Erillistuonnin kautta saatavissa on erittäin paljon suurempi valikoima, koska biokaasubussien valmistajia on globaalisti yli 100 ja tarjolla on busseja kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin ja myös monilla muilla teknologioilla kuin tässä esitellyistä malleista löytyy.

Linja-autot ovat ajoneuvoluokkien M2 ja M3 henkilökuljetukseen tarkoitettuja autoja, joissa on tilaa yli 8 matkustajalle. Kaikki luetellut mallit kuuluvat ajoneuvoluokkaan M3 (kokonaismassa yli 5 tonnia), koska vuoden 2019 aikana M2-ajoneuvoluokan (kokonaismassa enintään 5 tonnia) autoja ei ole sisältynyt kotimaisten valmistajien eikä merkkimaahantuojien valikoimiin. Korkeintaan 16 matkustajan autojen kuljettamiseen riittää D1-ajokortti; muut alla mainitut mallit edellyttävät kuljettajalta D-ajokorttia. Minibussien käsittelyn yhteydessä mainitaan lisäksi B-ajokortillakin kuljetettavissa olevat ajoneuvoluokan M1 minibussit.

 

Biokaasuauto tarkoittaa autoa, jossa biokaasun käyttömahdollisuus. Biokaasuautot ovat metaaniautoja (MGV), joten ne voivat käyttää myös mitä tahansa muuta uusiutuvaa metaanilajia sekä myös fossiilisia metaanilajeja. Kaikki alla mainitut mallit kykenevät käyttämään paineistettua biokaasua (CBG=Compressed BioGas).

 

Pelkästään metaanipolttoaineita käyttävistä busseista alla olevissa taulukoissa löytyy kahden teknologian edustajia:

1) Monofuel-CMG:

 • polttoaineena vain paineistettu metaani (CMG = Compressed Methane Gas) eli mm. biokaasu (CBG) ja maakaasu (CNG)
 • ottomoottori
 

2) Monofuel-CMG-HEV = kaasuhybridi (HEV = Hybrid Electric Vehicle):

 • polttoaineena vain paineistettu metaani (CMG = Compressed Methane Gas) eli mm. biokaasu (CBG) ja maakaasu (CNG)
 • ottomoottori sekä sähkömoottori
 
On myös olemassa busseja, jotka metaanin lisäksi pystyvät käyttämään muita energianlähteitä. Alla olevista taulukoista löytyy yksi vaihtoehto:
 

3) Bifuel-CMG/bensiini:

 • polttoaineeksi käy sekä metaani että bensiini kaksoispolttoainejärjestelmän avulla siten, että niitä voi käyttää yksi kerrallaan, mutta ei samanaikaisesti
 • ottomoottori

 

 

A. Suomalaisvalmisteiset biokaasubussit

Taulukko 1 sisältää nykyään Suomessa valmistettavat biokaasubussimallit. Scanian Lahden tehtailla on valmistettu biokaasubusseja vuodesta 2013. Ensin valmistettiin OmniExpress 3.20 -mallia. Vuodesta 2015 alkaen on valmistettu niiden tilalle tullutta Interlinkiä sekä vuodesta 2017 alkaen lisäksi Citywide Suburbania (Kuva 1). Biokaasun paikallinen saatavuus oli välttämätön edellytys Scanian biokaasubussien valmistuksen aloittamiselle Lahdessa.

 

Taulukko 1. Suomessa nykyään valmistettavat biokaasubussimallit.

Tehdas Merkki ja malli Teknologia Pituus [m] Rakenne Teho [hv] Matkustajia Sovellusalueet
Scania, Lahti Scania Interlink LD CBG Monofuel-CMG 10,9-
15,0
2-3 akselia: midi, normaali, teli 280-320 40-71 Seutu-, Intercity- ja tilausliikenne; toimintasäde 400-800 km
Scania, Lahti Scania Citywide LE Suburban CBG Monofuel-CMG 11,0-
14,9
2-3 akselia: normaali, teli 280-320 40-90 Kaupunki- ja seutuliikenne; toimintasäde 400-800 km

Kuva 1. Ensimmäinen Suomeen myyty Lahdessa valmistettu biokaasubussi Scania Citywide LE Suburban CBG otettiin reittiliikenteeseen Lappeenrannassa tammikuussa 2019.

 

 

B. Minibussit

Minibussit poikkeavat monella tavoin muista (tavallisista) busseista, joten ne käsitellään erikseen. Minibussit perustuvat 3,0-7,5 tonnin pakettiautoihin, joten ne ovat kapeampia, lyhyempiä ja kevyempiä kuin tavalliset bussit. Ne ovat aerodynaamisesti hyvin suunniteltuja (Kuva 2), joten ne soveltuvat myös moottoritienopeuksiin: niiden ilmanvastuskerroin on noin puolet tavallisten bussien ilmanvastuskertoimesta, mikä merkitsee puolet pienempää ilmanvastuksen tuottamaa jarrutustehoa ja siitä seuraavaa korkeampaa energiatehokkuutta. Perustana on korkeintaan 7,5 tonnin pakettiauto, mutta rakenteita vahvistamalla myös 7,5 tonnin rajan ylittäviä minibusseja valmistetaan. Ne ovat yleensä korkeintaan 8 m pituisia, joskin laillinen yläraja on 13,5 metriä. Niihin mahtuu korkeintaan hieman yli 40 matkustajaa. Minibusseja sovelletaan kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin paikallisesta palveluliikenteestä kansainvälisiin tilausmatkoihin.

Minibussit jakautuvat kokonsa sekä ajoneuvoluokkaa ja ajokorttia koskevien muodollisten EU-lainsäädännön vaatimusten perusteella seuraaviin viiteen pääluokkaan (niiden lisäksi löytyy harvinaisia vaihtoehtoja, joita tässä ei käsitellä):

 1. B-ajokortilla kuljetettavissa olevat M1-ajoneuvoluokan minibussit, joissa on tilaa korkeintaan 8 matkustajalle ja kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. Muodollisesti ne kuuluvat henkilöautojen alaluokkaan tila-autot (autoluokka M ja tarkennettuna MR eli raskaat tila-autot). Ne perustuvat ajoneuvoluokan N1-III suuriin pakettiautoihin, joiden sallittu kokonaismassa on välillä 3-3,5 tonnia.
 2. D1-ajokortin vaativat M2-ajoneuvoluokan minibussit, joissa on tilaa korkeintaan 16 matkustajalle ja kokonaismassa on korkeintaan 5 tonnia. Nämä kuten myös luokkien 3-5 minibussit perustuvat ajoneuvoluokan N2 raskaisiin pakettiautoihin.
 3. D-ajokortin vaativat M2-ajoneuvoluokan minibussit, joissa on tilaa yli 16 matkustajalle (mutta käytännössä korkeintaan 20) ja kokonaismassa on korkeintaan 5 tonnia.
 4. D1-ajokortin vaativat M3-ajoneuvoluokan minibussit, joissa on tilaa korkeintaan 16 matkustajalle ja kokonaismassa on yli 5 tonnia (mutta käytännössä enintään 7,5 t).
 5. D-ajokortin vaativat M3-ajoneuvoluokan minibussit, joissa on tilaa yli 16 matkustajalle (mutta vain harvoin yli 40) ja kokonaismassa on yli 5 tonnia (käytännössä korkeintaan 9 tonnia).
 

Taulukkoon 2 on koottu merkkimaahantuonnissa olevat biokaasuminibussimallit. Niitä on saatavissa sekä korkeintaan 16 matkustajalle eli D1-ajokortin vaativana että yli 16 matkustajalle eli D-ajokortin vaativana. Tarjolla on sekä monofuel- että bifuel-autoja.

 

Taulukko 2. Merkkimaahantuodut minibussit.

Merkki ja malli Teknologia Matkustajia Massa
[t]
Pituus
[m]
Minibussi-
luokka
Iveco Daily Minibus Natural Power G Monofuel-CMG 12-19 5,6 7,1 4-5
Iveco Daily Minibus Natural Power N Bifuel-CMG/bensiini 12-19 5,6 7,1 4-5

 

Taulukon autot kuuluvat ajoneuvoluokkaan M3, mutta Suomen autokannasta löytyy myös M2-ajoneuvoluokan biokaasuminibusseja (Kuva 2). Kuvan 2 minibussi on Suomessa konvertoitu dualfuel-diesel eli siinä on dieselmoottori ja se toimii sekä biokaasulla että dieselöljyllä. Dualfuel-minibusseja ei tehdasvalmisteisena ole saatavilla edes erillistuomalla.

Kuva 2. Hämeen haja-asutusalueiden reittiliikenteessä sekä koko Suomen biokaasutankkausasemaverkoston alueella tilausliikenteessä palveleva biokaasua käyttävä Meitin enerkian operoima M2-ajoneuvoluokan vuosimallin 2004 Iveco Daily Minibus, jossa on tilaa 18 matkustajalle. Se kuuluu minibussiluokkaan 3.

 

Ajoneuvoluokan M1 biokaasuminibussit soveltuvat erityisen hyvin kunnallisiin palveluihin, varsinkin liikuntarajoitteisille suunnattuihin sekä koulukuljetuksiin. Suomessa ensimmäinen sellainen auto (MB Sprinter 316 NGT) otettiin käyttöön vuonna 2009, mutta toistaiseksi niitä ei ole operoitu biokaasulla.

Ajoneuvoluokkien M1 ja M2 minibussit puuttuvat nykyään Suomen merkkimaahantuojien mallistoista. Mutta erillismaahantuomalla on helposti monista EU-maista saatavissa uusia tehdasvalmisteisia M1-ajoneuvoluokan korkeintaan 8 matkustajan minibusseja (esim. Fiat Ducato Panorama Natural Power) sekä M2-ajoneuvoluokan korkeintaan 16 matkustajan minibusseja (esim. Fiat Ducato Minibus Natural Power). Koritehtaiden valmistamia minibusseja on kaikissa minibussiluokissa ja kaikissa ajoneuvoluokissa saatavissa enemmän kuin tehdasvalmisteisia.

 

 

C. Tavalliset linja-autot

Tavallisten bussien rakenteellinen perusta on sama kuin muilla raskailla autoilla, siis kuorma-autoilla ja raskailla erikoisautoilla. Minibusseihin verrattuna ne ovat leveämpiä, pidempiä ja raskaampia. Tavallisten 2-akselisten linja-autojen kokonaismassa on enintään 19,5 tonnia eli samalla tasolla tavallisten kuorma-autojen kanssa. Suurimmissa bussimalleissa kokonaismassa nousee 40 tonnin tasolle vastaten rekkojen massaa. Pituus vaihtelee välillä 8-25 metriä ja matkustajakapasiteetti välillä 15-300 matkustajaa. Ne kuuluvat ajoneuvoluokkaan M3 ja useimmiten edellyttävät kuljettajalta D-ajokorttia, mutta korkeintaan 16 matkustajan midibussien kuljettaminen on sallittua D1-ajokortilla.

Linja-autot ovat jaettavissa rakenteellisin perustein seuraaviin pääluokkiin (niiden lisäksi löytyy harvinaisia vaihtoehtoja, joita tässä ei käsitellä):

 1. Valtaosa bussiliikenteestä hoidetaan 11-13,5 metrin pituisilla 2-akselisilla perusbusseilla, joissa tyypillisesti on noin 40 istumapaikkaa.
 2. Midibussit eroavat perusbusseista vain pituuden (8-11 m) osalta. Niitä käytetään mm. syöttöliikenteessä ja palveluliikenteessä. Niissä on tyypillisesti noin 30 istumapaikkaa. Midibussit voivat olla pisimpiä minibusseja lyhyempiä, mutta niiden perusrakenne on aivan erilainen.
 3. Telibussit ovat 13,5-15 metriä pitkiä 3-akselisia autoja, jotka tarjoavat perusbusseja suuremman, noin 50 istumapaikan, matkustajakapasiteetin.
 4. Nivelbussit ovat nivelellä varustettuja moniakselisia 18-20 metriä (joskin Suomessa enintään 18,75 m) pitkiä kaupunkibusseja, joihin mahtuu yli 100 matkustajaa.
 5. Kaksoisnivelbussit ovat 24-30 metriä pitkiä (joskin Suomessa enintään 25,25 m) yli 200 matkustajan busseja ja tarkoitettu hoitamaan pääosa BRT-järjestelmien (Bus Rapid Transit = raitiovaunuja vastaava nopea ja suuren kapasiteetin liikennejärjestelmä) liikenteestä.  
 6. Kaksikerrosbussit ovat perusbussien pituisia (yleensä 12 m), mutta niissä on 2 kerrosta ja tyypillisesti 100 matkustajan kapasiteetti.

 

Useissa bussilajeissa, kuten kaupunki- ja seutubusseissa, istumapaikkojen lisäksi sallitaan seisomapaikat, josta syystä niiden matkustajamäärät eivät aina ole toisiinsa verrannollisia.

Kaikkien 6 luokan busseja on saatavissa biokaasun käyttöön kykenevinä, mutta Suomen merkkimaahantuojien valikoimissa luokkien 5 ja 6 edustajia ei ole vuonna 2019, eikä ole ollut aiemminkaan. Suomen malliston bussit (muut kuin minibussit) on koottu taulukkoon 3. Saatavissa on sekä kaupunki-, BRT-, seutu- että yleisbusseja. Useita nivelbussimalleja (Kansikuva) on tarjolla tavanomaisten 2-3-akselisten bussimallien (Kuva 3) lisäksi eli bussiluokista 1-4 edustajia löytyy.

 

Taulukko 3. Merkkimaahantuodut tavalliset linja-autot. Kaikki ovat monofuel-autoja, mutta edustavat kahta monofuel-teknologiaa.

Merkki ja malli Pituus
[m]
Monofuel-
teknologia
Tyyppi Bussi-
luokka
Iveco Urbanway Natural Power 10,5-18 CMG Matalalattia-kaupunkibussi 1-2,4
Scania Interlink LD CBG 10,9-15 CMG Kauko- ja tilausliikennebussi 1-3
Scania Citywide LF CBG 10,9-18 CMG Matalalattia-kaupunkibussi 1-2,4
Scania Citywide LE Suburban CBG 11-15 CMG Seutubussi 1,3
MAN Lion's City Ü Gas 12 CMG Seutubussi 1
Iveco Crossway LE Natural Power 12 CMG Seutubussi 1
MAN Lion's City 12/18 G 12-18 CMG Matalalattia-kaupunkibussi 1,4
MAN Lion's City 12/18 G hybrid 12-18 CMG-HEV Matalalattia-kaupunkibussi 1,4
Iveco Crealis Natural Power 12-18 CMG BRT-bussi 1,4
Mercedes-Benz Citaro NGT 12-18 CMG Normaali kaupunkibussi 1,4
Mercedes-Benz Citaro NGT hybrid 12-18 CMG-HEV Normaali kaupunkibussi 1,4
Solaris Urbino 12/18 CNG 12-18 CMG Normaali kaupunkibussi 1,4
Scania Citywide LE CBG 12-18 CMG Normaali kaupunkibussi 1,3-4
MAN Lion's City Gas 12-18,75 CMG Matalalattia-kaupunkibussi 1,3-4
MAN Lion’s City LE Gas 13,7-18,75 CMG Normaali kaupunkibussi 3-4

 

Kuva 3. Vaasan kaupunkiliikenteessä käytetään biokaasua sekä 2-akselisissa perusbusseissa (a) että 3-akselisissa telibusseissa (b). Ne ovat Scanian Citywide LE CBG -malleja.

 

Kuvan 3 kaksi bussiluokkaa ovat olleet hallitsevassa asemassa metaanibussien käytön koko vuonna 1996 alkaneen historian aikana Suomessa. Niiden lisäksi midibussiliikennettä on aiemmin ollut, mutta ei enää. Metaanikäyttöisiä nivelbusseja ei koskaan ole ollut Suomen liikenteessä. Kiintoisana erona, Tanskassa biokaasubussiliikennöinti aloitettiin vasta viime vuonna, mutta tilaamalla heti käyttöön 41 kpl MANin 19-metrisiä 147 matkustajan nivelbusseja, joilla otettiin kerralla haltuun valtaosa Kööpenhaminan kaupunkibussiliikenteen matkustajasuoritteesta (Kansikuva). Nämä MANin bussit ovat suurimpia Suomen merkkimaahantuontiluettelossa löytyvistä malleista (Taulukon 3 viimeinen rivi), ja ne ansioituivat poikkeuksellisen hyvillä ympäristömeriiteillään tultuaan valituksi heti markkinoille tullessaan Euroopan vuoden bussiksi 2015. MANin Lion's City -malliston perus- ja telibusseja (mutta ei nivelbusseja) käytettiin kokonaan tai osittain pääkaupunkiseudun WC-jätteistä tuotetulla biokaasulla Helsingin ja Vantaan kaupunkiliikenteessä joulukuusta 2012 joulukuuhun 2017, jonka jälkeen ne siirtyivät kunnallispoliittisilla päätöksillä maakaasukäyttöisiksi.

Merkkimaahantuotavien mallien listalta (Taulukko 3) puuttuvia bussiluokkien 5 (BRT-järjestelmien 2-nivelbussit) ja 6 (2-kerrosbussit) edustajia ei koskaan ole ollut Suomen liikenteessä.