Uudet biokaasubussit 2018

Uudet biokaasubussit 2018

Julkaistu toukokuussa 2018, päivitetty lokakuussa 2018

 

Kansikuva Kööpenhaminan rautatieasemalta: Tanskan ensimmäiset 41 biokaasubussia Kööpenhaminassa vuonna 2017 ovat Suomenkin merkkimaahantuontiluettelosta löytyvää 147 matkustajan 19-metristä nivelbussimallia MAN Lion’s City GL biogas. Se valittiin Euroopan vuoden bussiksi 2015.

 

Tässä annetaan luettelo uusista suomalaisvalmisteisista sekä merkkimaahantuoduista biokaasun käyttöön kykenevistä bussimalleista. Erillistuonnin kautta saatavissa on erittäin paljon suurempi valikoima, koska biokaasubussien valmistajia on globaalisti yli 100 ja tarjolla on busseja kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin ja myös monilla muilla teknologioilla kuin tässä esitellyistä malleista löytyy.

Kaikki luetellut mallit kuuluvat ajoneuvoluokkaan M3, koska vuoden 2018 aikana M2-ajoneuvoluokan metaaniautoja ei ole sisältynyt kotimaisten valmistajien eikä merkkimaahantuojien valikoimiin. Korkeintaan 16-paikkaisten minibussien kuljettamiseen riittää D1-ajokortti; muut alla mainitut autot edellyttävät kuljettajalta D-ajokorttia.

 

Biokaasuauto tarkoittaa autoa, jossa on paineistetun (CBG) ja/tai nesteytetyn (LBG) biokaasun käyttömahdollisuus. Suomessa LBG-tankkausmahdollisuutta ei ole, joten ilman uusiutuvan energian hyödyntämiskykyä Suomen olosuhteissa olevat monofuel-LMG-bussimallit eivät sisälly alla oleviin taulukoihin. Kuitenkin sellaisiakin saatavissa on, joten jos LBG-markkinat Suomessa käynnistyvät, myös busseja voidaan ottaa LBG:n hyödyntämiseksi käyttöön. Kaikki alla mainitut bussimallit kykenevät CBG:n käyttöön. Biokaasuautot ovat metaaniautoja (MGV), joten ne voivat käyttää myös mitä tahansa muuta uusiutuvaa metaanilajia sekä myös fossiilisia metaanilajeja.

 

Pelkästään metaanipolttoaineita käyttävistä busseista alla olevissa taulukoissa löytyy kahden teknologian edustajia:

1) Monofuel-CMG:

 • polttoaineena vain paineistettu metaani (CMG = Compressed Methane Gas) eli mm. biokaasu (CBG) ja maakaasu (CNG)
 • ottomoottori
 

2) Monofuel-CMG-HEV = kaasuhybridi (HEV = Hybrid Electric Vehicle):

 • polttoaineena vain paineistettu metaani (CMG = Compressed Methane Gas) eli mm. biokaasu (CBG) ja maakaasu (CNG)
 • ottomoottori sekä sähkömoottori
 
On myös olemassa busseja, jotka metaanin lisäksi pystyvät käyttämään muita energianlähteitä. Alla olevista taulukoista löytyy yksi vaihtoehto:
 

3) Bifuel-CMG/bensiini:

 • polttoaineeksi käy sekä metaani että bensiini kaksoispolttoainejärjestelmän avulla siten, että niitä voi käyttää yksi kerrallaan, mutta ei samanaikaisesti
 • ottomoottori

 

 

A. Suomalaisvalmisteiset biokaasubussit

Taulukko 1 sisältää nykyään Suomessa valmistettavat biokaasubussimallit. Scanian Lahden tehtailla on valmistettu biokaasubusseja vuodesta 2013. Ensin valmistettiin OmniExpress 3.20 -mallia. Vuodesta 2015 alkaen on valmistettu niiden tilalle tullutta Interlinkiä (Kuva 1) sekä vuodesta 2017 alkaen lisäksi Citywide Suburbania. Biokaasun paikallinen saatavuus oli välttämätön edellytys Scanian biokaasubussien valmistuksen aloittamiselle Lahdessa.

 

Taulukko 1. Suomessa nykyään valmistettavat biokaasubussimallit.

Tehdas Merkki ja malli Teknologia Pituus [m] Rakenne Teho [hv] Matkustajia Sovellusalueet
Scania, Lahti Scania Interlink LD Biokaasu Monofuel-CMG 10,9-
15,0
2-3 akselia: midi, normaali, teli 280-320 40-71 Seutu-, Intercity- ja tilausliikenne; toimintasäde 400-800 km
Scania, Lahti Scania Citywide LE Suburban Biokaasu Monofuel-CMG 11,0-
14,9
2-3 akselia: normaali, teli 280-320 40-80 Kaupunki- ja seutuliikenne; toimintasäde 400-800 km

Kuva 1. Lahdessa valmistetun biokaasubussin esittely kansainväliselle ammattilaisyleisölle Hannoverin IAA-messuilla vuonna 2016.

 

 

B. Minibussit

Minibussit poikkeavat monella tavoin muista (tavallisista) busseista, joten ne käsitellään erikseen. Minibussit perustuvat 3-7,5 tonnin pakettiautoihin, joten ne ovat kapeampia, lyhyempiä ja kevyempiä kuin tavalliset bussit. Ne ovat aerodynaamisesti hyvin suunniteltuja (Kuva 2), joten ne soveltuvat myös moottoritienopeuksiin: niiden ilmanvastuskerroin on noin puolet tavallisten bussien ilmanvastuskertoimesta, mikä merkitsee puolet pienempää ilmanvastuksen tuottamaa jarrutustehoa ja siitä seuraavaa korkeampaa energiatehokkuutta. Koska perustana on korkeintaan 7,5 tonnin pakettiauto, ne ovat korkeintaan hieman yli 9 m pituisia ja niihin mahtuu korkeintaan hieman yli 40 matkustajaa. Minibusseja sovelletaan kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin paikallisesta palveluliikenteestä kansainvälisiin tilausmatkoihin.

Minibussit jakautuvat kokonsa sekä ajoneuvoluokkaa ja ajokorttia koskevien muodollisten EU-lainsäädännön vaatimusten perusteella seuraaviin viiteen luokkaan:

 1. B-ajokortilla kuljetettavissa olevat M1-ajoneuvoluokan minibussit, joissa on tilaa korkeintaan 8 matkustajalle, auton kokonaismassa on korkeintaan 3,5 tonnia ja pituus korkeintaan 5 m. Muodollisesti ne kuuluvat henkilöautojen alaluokkaan tila-autot (autoluokka M). Ne perustuvat ajoneuvoluokan N1-III suuriin pakettiautoihin, joiden sallittu kokonaismassa on välillä 3-3,5 tonnia.
 2. D1-ajokortin vaativat M2-ajoneuvoluokan minibussit, joissa on tilaa korkeintaan 16 matkustajalle, auton kokonaismassa on korkeintaan 5 tonnia ja pituus korkeintaan 8 m. Nämä kuten myös luokkien 3-5 minibussit perustuvat ajoneuvoluokan N2 raskaisiin pakettiautoihin.
 3. D-ajokortin vaativat M2-ajoneuvoluokan minibussit, joissa on tilaa yli 16 matkustajalle (mutta käytännössä korkeintaan 20), auton kokonaismassa on korkeintaan 5 tonnia ja pituus korkeintaan 8 m.
 4. D1-ajokortin vaativat M3-ajoneuvoluokan minibussit, joissa on tilaa korkeintaan 16 matkustajalle, auton kokonaismassa on yli 5 tonnia (mutta alle 7,5 t) ja pituus korkeintaan 8 m.
 5. D-ajokortin vaativat M3-ajoneuvoluokan minibussit, joissa on tilaa yli 16 matkustajalle (mutta vain harvoin yli 40), auton kokonaismassa on yli 5 tonnia (käytännössä korkeintaan 8 tonnia) ja pituus voi ylittää 8 m (mutta on käytännössä alle 10 m).
 

Taulukkoon 2 on koottu merkkimaahantuonnissa olevat biokaasuminibussimallit. Niitä on saatavissa sekä korkeintaan 16 matkustajalle eli D1-ajokortin vaativana että yli 16 matkustajalle eli D-ajokortin vaativana. Tarjolla on sekä monofuel- että bifuel-autoja.

 

Taulukko 2. Merkkimaahantuodut minibussit.

Merkki ja malli Teknologia Matkustajia Massa
[t]
Pituus
[m]
Minibussi-
luokka
Iveco Daily Minibus Natural Power G Monofuel-CMG 12-19 5,6 7,1 4-5
Iveco Daily Minibus Natural Power N Bifuel-CMG/bensiini 12-19 5,6 7,1 4-5
Iveco Daily Line Blue Power CNG Monofuel-CMG 12-19 5,6 7,1 4-5
Iveco Daily Line Blue Power NP Bifuel-CMG/bensiini 12-19 5,6 7,1 4-5
Indcar Mobi City Monofuel-CMG 19 7,2 8,0 5
Indcar Mobi Monofuel-CMG 29-31 7,2 8,2 5
Dekstra LE37 Monofuel-CMG 15-37 7,2 8,0 5
Dekstra LF38 Monofuel-CMG 14-38 7,2 7,8 5
Dekstra F30 Monofuel-CMG 26-30 7,2 8,1 5

 

Taulukon autot kuuluvat ajoneuvoluokkaan M3, mutta Suomen autokannasta löytyy myös M2-ajoneuvoluokan biokaasuminibusseja (Kuva 2). Kuvan 2 minibussi on Suomessa konvertoitu dualfuel-diesel eli siinä on dieselmoottori ja se toimii sekä biokaasulla että dieselöljyllä. Dualfuel-minibusseja ei tehdasvalmisteisena ole saatavilla edes erillistuomalla.

Kuva 2. Hämeen haja-asutusalueiden reittiliikenteessä sekä koko Suomen biokaasutankkausasemaverkoston alueella tilausliikenteessä palveleva biokaasua käyttävä Meitin enerkian operoima M2-ajoneuvoluokan vuosimallin 2004 Iveco Daily Minibus, jossa on tilaa 18 matkustajalle. Se kuuluu minibussiluokkaan 3.

 

Ajoneuvoluokan M1 biokaasuminibussit soveltuvat erityisen hyvin kunnallisiin palveluihin, varsinkin liikuntarajoitteisille suunnattuihin sekä koulukuljetuksiin. Suomessa ensimmäinen sellainen auto (MB Sprinter 316 NGT) otettiin käyttöön vuonna 2009, mutta toistaiseksi niitä ei ole operoitu biokaasulla.

Ajoneuvoluokkien M1 ja M2 minibussit puuttuvat nykyään Suomen merkkimaahantuojien mallistoista. Mutta erillismaahantuomalla on helposti monista EU-maista saatavissa uusia tehdasvalmisteisia M1-ajoneuvoluokan korkeintaan 8 matkustajan minibusseja (esim. Fiat Ducato Panorama Natural Power) sekä M2-ajoneuvoluokan korkeintaan 16 matkustajan minibusseja (esim. Fiat Ducato Minibus Natural Power). Koritehtaiden valmistamia minibusseja on kaikissa minibussiluokissa ja kaikissa ajoneuvoluokissa saatavissa enemmän kuin tehdasvalmisteisia. Edellä olevassa taulukossa mainitut Indcarin ja Dekstran minibussit ovat korivalmistajien tuotteita ja perustuvat Ivecon alustoihin.

 

 

C. Tavalliset linja-autot

Tavallisten bussien rakenteellinen perusta on sama kuin muilla raskailla autoilla, siis kuorma-autoilla ja raskailla erikoisautoilla. Minibusseihin verrattuna ne ovat leveämpiä, pidempiä ja raskaampia. Tavallisten bussien kokonaismassa on noin 18 tonnia eli samalla tasolla tavallisten kuorma-autojen kanssa. Suurimmissa bussimalleissa kokonaismassa nousee 40 tonnin tasolle vastaten rekkojen massaa. Pituus vaihtelee välillä 8-30 metriä ja matkustajakapasiteetti välillä 30-300 matkustajaa. Ne kuuluvat ajoneuvoluokkaan M3 ja edellyttävät kuljettajalta D-ajokorttia (tai raskaan perävaunun tapauksessa DE-ajokorttia).

Linja-autot ovat jaettavissa rakenteellisin perustein seuraaviin luokkiin:

 1. Valtaosa bussiliikenteestä hoidetaan n. 12-metrisillä (+/- 1 m) 2-akselisilla perusbusseilla, joissa tyypillisesti on noin 40 istumapaikkaa.
 2. Midibussit eroavat perusbusseista vain pituuden (8-11 m) osalta. Niitä käytetään mm. syöttöliikenteessä ja palveluliikenteessä. Niissä on tyypillisesti noin 30 istumapaikkaa. Midibussit ovat lyhimmillään saman pituisia kuin pisimmät minibussit, mutta niiden perusrakenne on aivan erilainen.
 3. Telibussit ovat 13,5-15 metriä pitkiä 3-akselisia autoja, jotka tarjoavat perusbusseja suuremman, noin 50 istumapaikan, matkustajakapasiteetin.
 4. Nivelbussit ovat nivelellä varustettuja moniakselisia 18-20 m pitkiä kaupunkibusseja, joihin mahtuu yli 100 matkustajaa.
 5. Kaksoisnivelbussit ovat 24-30 metriä pitkiä yli 200 matkustajan busseja ja tarkoitettu hoitamaan pääosa BRT-järjestelmien (Bus Rapid Transit = raitiovaunuja vastaava nopea ja suuren kapasiteetin liikennejärjestelmä) liikenteestä.  
 6. Kaksikerrosbussit ovat perusbussien pituisia (yleensä 12 m), mutta niissä on 2 kerrosta ja tyypillisesti 100 matkustajan kapasiteetti.

 

Useissa bussilajeissa, kuten kaupunki- ja seutubusseissa, istumapaikkojen lisäksi sallitaan seisomapaikat, josta syystä niiden matkustajamäärät eivät aina ole toisiinsa verrannollisia.

Kaikkien 6 luokan busseja on saatavissa biokaasun käyttöön kykenevinä, mutta Suomen merkkimaahantuojien valikoimissa luokkien 5 ja 6 edustajia ei ole vuonna 2018, eikä ole ollut aiemminkaan. Suomen malliston bussit (muut kuin minibussit) on koottu taulukkoon 3. Saatavissa on sekä kaupunki-, BRT-, seutu- että yleisbusseja. Useita nivelbussimalleja (Kansikuva) on tarjolla tavanomaisten 2-3-akselisten bussimallien (Kuva 3) lisäksi eli bussiluokista 1-4 edustajia löytyy.

 

Taulukko 3. Merkkimaahantuodut tavalliset linja-autot. Kaikki ovat monofuel-autoja, mutta edustavat kahta monofuel-teknologiaa.

Merkki ja malli Pituus
[m]
Monofuel-
teknologia
Tyyppi Bussi-
luokka
Iveco Urbanway Natural Power 10,5-12 CMG Matalalattia-kaupunkibussi 1-2
Scania Citywide LF Biokaasu 10,9-12 CMG Matalalattia-kaupunkibussi 1-2
Scania Interlink LD Biokaasu 10,9-15 CMG Yleisbussi 1-3
Scania Citywide LE Suburban Biokaasu 11-14,9 CMG Seutubussi 1, 3
MAN Lion's City biogas 12 CMG Matalalattia-kaupunkibussi 1
MAN Lion's City 12 G 12 CMG Matalalattia-kaupunkibussi 1
MAN Lion's City 12 G hybrid 12 CMG-HEV Matalalattia-kaupunkibussi 1
MAN Lion's City Ü biogas 12 CMG Seutubussi 1
Iveco Crossway LE Natural Power 12 CMG Seutubussi 1
Iveco Crealis Natural Power 12 CMG BRT-syöttöliikennebussi 1
Solaris Urbino 12 CNG 12 CMG Normaali kaupunkibussi 1
Mercedes-Benz Citaro NGT 12 CMG Normaali kaupunkibussi 1
Mercedes-Benz Citaro NGT hybrid 12 CMG-HEV Normaali kaupunkibussi 1
Scania Citywide LE Biokaasu 12-14,8 CMG Normaali kaupunkibussi 1, 3
MAN Lion’s City C/L biogas 13,7-14,7 CMG Matalalattia-kaupunkibussi 3
MAN Lion’s City C/L LE biogas 13,7-14,7 CMG Normaali kaupunkibussi 3
Solaris Urbino 18 CNG 18 CMG Normaali nivelbussi 4
Iveco Crealis Natural Power 18 CMG BRT-nivelbussi 4
Iveco Urbanway Natural Power 18 CMG Matalalattia-nivelbussi 4
Scania Citywide LFA Biokaasu 18 CMG Matalalattia-nivelbussi 4
Scania Citywide LEA Biokaasu 18 CMG Normaali nivelbussi 4
Mercedes-Benz Citaro G NGT 18 CMG Normaali nivelbussi 4
Mercedes-Benz Citaro G NGT hybrid 18 CMG-HEV Normaali nivelbussi 4
MAN Lion's City 18 G 18 CMG Matalalattia-nivelbussi 4
MAN Lion's City 18 G hybrid 18 CMG-HEV Matalalattia-nivelbussi 4
MAN Lion’s City GL LE biogas 19 CMG Normaali nivelbussi 4
MAN Lion’s City GL biogas 19 CMG Matalalattia-nivelbussi 4

 

Kuva 3. Vaasan kaupunkiliikenteessä käytetään biokaasua sekä 2-akselisissa perusbusseissa (a) että 3-akselisissa telibusseissa (b). Ne ovat Scanian Citywide LE Biokaasu -malleja.

Kuvan 3 kaksi bussiluokkaa ovat olleet hallitsevassa asemassa metaanibussien käytön koko vuonna 1996 alkaneen historian aikana Suomessa. Niiden lisäksi midibussiliikennettä on aiemmin ollut, mutta ei enää. Metaanikäyttöisiä nivelbusseja ei koskaan ole ollut Suomen liikenteessä. Kiintoisana erona, Tanskassa biokaasubussiliikennöinti aloitettiin vasta viime vuonna, mutta tilaamalla heti käyttöön 41 kpl MANin 19-metrisiä 147 matkustajan nivelbusseja, joilla otettiin kerralla haltuun valtaosa Kööpenhaminan kaupunkibussiliikenteen matkustajasuoritteesta (Kansikuva). Nämä MANin bussit ovat suurimpia Suomen merkkimaahantuontiluettelossa löytyvistä malleista (Taulukon 3 viimeinen rivi), ja ne ansioituivat poikkeuksellisen hyvillä ympäristömeriiteillään tultuaan valituksi heti markkinoille tullessaan Euroopan vuoden bussiksi 2015. MANin Lion's City -malliston perus- ja telibusseja (mutta ei nivelbusseja) käytettiin kokonaan tai osittain pääkaupunkiseudun WC-jätteistä tuotetulla biokaasulla Helsingin ja Vantaan kaupunkiliikenteessä joulukuusta 2012 joulukuuhun 2017, jonka jälkeen ne siirtyivät kunnallispoliittisilla päätöksillä maakaasukäyttöisiksi.

Merkkimaahantuotavien mallien listalta (Taulukko 3) puuttuvia bussiluokkien 5 (BRT-järjestelmien 2-nivelbussit) ja 6 (2-kerrosbussit) edustajia ei koskaan ole ollut Suomen liikenteessä.