Uudet biokaasukuorma-autot 2019

Uudet biokaasukuorma-autot 2019

Julkaistu tammikuussa 2019

 

Kansikuva (Daimler AG): Mercedes-Benz Actros NGT on uusin biokaasun käyttöön kykenevä kuorma-automalli. Se tuli myyntiin syyskuussa 2018 ja toimitukset alkavat keväällä 2019. Siitä on saatavilla 2-akselinen malli 1830 (kuvassa) ja 3-akselinen malli 2630 alueliikenteeseen tarkoitetulla ClassicSpace-ohjaamolla sekä kotimaan kaukoliikenteeseen tarkoitetulla StreamSpace-ohjaamolla (kuvassa). Saatavissa on vain makuutilat sisältäviä pitkiä L-ohjaamoversioita.Toimintamatka biokaasulla on 650 km.

 

Tämä julkaisu sisältää luettelon Suomen markkinoiden uusista tehdasvalmisteisista biokaasun käyttöön kykenevistä vuoden 2019 aikana merkkimaahantuoduista kuorma-automalleista. Ne kuuluvat ajoneuvoluokkiin N2 (kevyet kuorma-autot) ja N3 (kuorma-autot). Niiden kuljettaminen edellyttää ammattikuljettajan C1-, C1E, C- tai CE-ajokorttia. Listatut autot ovat vuosimallia 2018-2019.

Erillistuonnin kautta on saatavissa erittäin paljon laajempi mallisto varsinkin Länsi-Euroopan ulkopuolelta, mutta joitakin erittäin merkittäviä Suomen mallistosta puuttuvia autoja on yleisesti saatavissa lukuisista maista Länsi-Euroopasta, esimerkiksi Fiat Ducato Maxi Natural Power.

Huom. Päivityksissä automalleja ei poisteta alla olevista taulukoista, vaikka niiden merkkimaahantuonti mistä tahansa syystä loppuisi, koska tarkoitus on listata vuoden 2019 aikana merkkimaahantuodut mallit.

 

Biokaasuauto tarkoittaa autoa, jossa on biokaasun käyttömahdollisuus. Biokaasuautot ovat metaaniautoja (MGV = Methane Gas Vehicle), joten ne voivat käyttää myös mitä tahansa muuta uusiutuvaa metaanilajia sekä myös fossiilisia metaanilajeja. Suomen markkinoilla biokaasua on saatavissa paineistettuna (CBG=Compressed BioGas), joten alla luetellaan CBG:n käyttöön kykenevät mallit. Suomen markkinoilla biokaasua ei ole saatavissa nesteytettynä (LBG=Liquefied BioGas), joten ilman CBG-tankkausmahdollisuutta olevat nesteytetyn metaanin käyttöön kykenevät mallit eivät sisälly tähän julkaisuun.

 

Pelkästään metaanipolttoaineiden (MG = Methane Gas = kaasuseos, jonka energiasisältö on kokonaan tai valtaosin metaanin muodossa) käyttöön pystyvät autot ovat monofuel- tai bifuel-autoja, joista alla olevissa taulukoissa löytyy kahden teknologian edustajia:

  • Monofuel (CMG) = polttoaineena vain paineistettu metaanipolttoaine (CMG = Compressed Methane Gas)
  • Bifuel (LMG/CMG) = polttoaineena sekä nesteytetty (LMG = Liquefied Methane Gas) että paineistettu metaanipolttoaine kaksoispolttoainejärjestelmän avulla

 

On myös olemassa autoja, jotka metaanipolttoaineiden lisäksi pystyvät käyttämään muita energianlähteitä. Alla olevista taulukoista löytyy yhden sellaisen teknologian edustajia:

  • Bifuel (CMG/bensiini) = polttoaineeksi käy sekä metaani että bensiini (EN228) kaksoispolttoainejärjestelmän avulla siten, että niitä voi käyttää yksi kerrallaan, mutta ei samanaikaisesti

 

Kaikissa malleissa moottorina on ottomoottori.

 

Autot luetellaan alla jaoteltuna 6 luokkaan. Osa malleista voitaisiin vaihtoehtoisesti sijoittaa useampaan luokkaan, mutta niin ei ole tehty eli kukin malli esiintyy vain yhdessä taulukossa.

  1. (N2) Raskaat pakettiautot
  2. (N2) Kevyet kuorma-autot
  3. (N3) Keskikokoiset kuorma-autot
  4. (N3) Kuorma-autot
  5. (N3) Rekat (raskaat kuorma-autot)
  6. (N3) Maastokuorma-autot

 

 

1) Raskaat pakettiautot (N2)

Nämä ovat paketti-, lava- tai erikoisautoja, joiden sallittu kokonaismassa ilman perävaunua on yli 3,5 tonnia, mutta korkeintaan 7,5 tonnia (Kuva 1). Ne soveltuvat sekä paikalliseen, alueelliseen että pitkien matkojen (mukaan lukien kansainväliseen) liikenteeseen. Niitä saa kuljettaa C1-ajokortilla tai raskaiden perävaunujen, kuten kuvassa 1, tapauksessa C1E-ajokortilla. Näistä on saatavissa myös N1-ajoneuvoluokan korkeintaan 3,5-tonnisia pakettiautoja, joita B-ajokortillakin on luvallista kuljettaa. Lisäksi näistä on saatavissa henkilökuljetuksiin tarkoitettuja M1- ja M2-ajoneuvoja (tila-autoja, minibusseja, retkeilyautoja, ambulansseja ym.). Koska valmistajat myyvät valmiiden ajoneuvojen lisäksi myös alustoja, niiden pohjalta on tuotu markkinoille autojen lisäksi myös työkoneita (lakaisukoneita ym.).

 

Merkki ja malli

Teknologia

Polttoaine

Teho [hv]

Massa [t]

Iveco Daily 40/50/65 Natural Power N

Bifuel

CMG/bensiini

136

3,55-6,5

Iveco Daily 40/50/65/72 Natural Power G

Monofuel

CMG

136

3,55-7,2

Kuva 1. Biokaasukäyttöinen Iveco Daily Natural Power Tukholmassa.

 

 

2) Kevyet kuorma-autot (N2)

Nämä ovat kokonaismassaltaan korkeintaan 12-tonnisia, mutta yli 7,5-tonnisia autoja. Ne kuuluvat N2-ajoneuvoluokkaan mutta niiden kuljettamiseen ei riitä C1-ajokortti, vaan ne edellyttävät C-ajokorttia. Tyypillisimpiä sovelluksia ovat jakeluautot paikallisessa liikenteessä. Matalia malleja (taulukossa "L") käytetään erityisesti kevyinä jäteautoina, lakaisukoneina ja muissa kunnallisteknisissä sovelluksissa. Tämän kuorma-autoluokan kaasuautot ovat aivan uusia Suomen ajoneuvokannassa: Nokian kaupunki otti ensimmäisenä Suomessa tämän luokan kaasuauton käyttöön vuonna 2018 (Kuva 2a).

 

Merkki ja malli

Teknologia

Polttoaine

Teho [hv]

Massa [t]

Iveco Eurocargo 120 Natural Power

Monofuel

CMG

204

11-12

Iveco Eurocargo 120 L Natural Power

Monofuel

CMG

204

11-12

Kuva 2. Biokaasukäyttöisiä Iveco Eurocargoja: a) N2-luokan malli 120 L (Nokian kaupunki), b) N3-luokan malli 160 (Hollanti).

 

 

3) Keskikokoiset kuorma-autot (N3)

Nämä ovat 2-akselisia korkeintaan 10-metrisiä kuorma-autoja, joiden sallittu kokonaismassa on yli 12, mutta alle 18 tonnia. Yleisimpinä sovelluksina ovat paikallisen liikenteen jakeluautot (Kuva 2b).

 

Merkki ja malli

Teknologia

Polttoaine

Teho [hv]

Massa [t]

Iveco Eurocargo 150/160 Natural Power

Monofuel

CMG

204

15-16

Scania L 280 CBG

Monofuel

CMG

280

>16

 

 

 

4) Kuorma-autot (N3)

Nämä ovat korkeintaan 12-metrisiä kaksi- tai useampiakselisia tavallisia kuorma-autoja, joiden sallittu kokonaismassa on vähintään 18 tonnia (ilman perävaunua). Tyypillisimpiä sovelluksia ovat jäteautot ja jakeluautot paikallisessa tai alueellisessa liikenteessä. Osaa näistä malleista käytetään korkeintaan 50-tonnisten ajoneuvoyhdistelmien vetureina (puoliperävaunurekat alueellisessa liikenteessä). Muihin sovellutuksiin sisältyvät esimerkiksi lava-autot ja erikoisautot (pelastusajoneuvot ym.).

 

Merkki ja malli

Teknologia

Polttoaine

Teho [hv]

Iveco Stralis AD/AT 270/300/330 Natural Power

Monofuel

CMG

270-330

Mercedes-Benz Econic 1830/2630 NGT

Monofuel

CMG

300

Mercedes-Benz Actros 1830/2630 NGT #

Monofuel

CMG

300

Renault D 19/26 Wide CNG

Monofuel

CMG

320

Renault D 19/26 Wide BOM CNG

Monofuel

CMG

320

Scania L 340 CBG

Monofuel

CMG

340

Scania P 280/340 CBG

Monofuel

CMG

280-340

Scania G 280/340/410 CBG

Monofuel

CMG

280-410

Volvo FE/FE-LEC CNG

Monofuel

CMG

320

#: ennakkomyynnissä

 

Biokaasujäteautot (Kuva 3) ovat erityisen tärkeitä esimerkkejä, koska ne kuljettavat jätettä liikennebiokaasua tuottaville biokaasulaitoksille. Resurssien kuljetus tuotantolaitokselle biokaasulla alentaa merkittävästi myytävän liikennebiokaasun elinkaaripäästöjä verrattuna tavanomaiseen kuljetukseen dieseljäteautoilla.

Kuva 3. Biokaasukäyttöisiä jäteautoja: a) MB Econic 2630 NGT (Hauru, Oulu), b) Volvo FE CNG (Envor, Forssa).

 

 

5) Rekat (raskaat kuorma-autot) (N3)

Nämä ovat pääasiassa pitkien matkojen ajoneuvoyhdistelmäsovelluksiin tarkoitettuja autoja, joiden sallittu kokonaismassa on korkeintaan 60 tonnia ja pituus korkeintaan 25 metriä. Useimmiten niitä käytetään puoliperävaunurekkoina (kuten Scania R410 kuvassa 4 oikealla), mutta osa näistä malleista soveltuu myös täysperävaunurekoiksi, ja osaa käytetään myös ilman perävaunua.

 

Merkki ja malli

Teknologia

Polttoaine

Teho [hv]

Iveco Stralis HI-WAY 400/460 Natural Power

Monofuel

CMG

400-460

Iveco Stralis HI-WAY 400/460 Natural Power C-LNG

Bifuel

LMG/CMG

400-460

Mercedes-Benz Actros 1830/2630 LS NGT #

Monofuel

CMG

300

Scania R 280/340/410 CBG

Monofuel

CMG

280-410

#: ennakkomyynnissä

Kuva 4. Scanian jakeluauto P280 CBG ja puoliperävaunurekka R410 CBG biokaasutankkauksessa Jepuan Biokaasun tankkausasemalla.

 

 

6) Maastokuorma-autot (N3)

Nämä ovat sallitulta kokonaismassaltaan yli 12 tonnin autoja, jotka on suunniteltu erityisesti tieverkon ulkopuoliseen käyttöön, esimerkiksi rakennustyömailla (Kuva 5), maansiirtotöissä ja metsätöissä, mutta niillä voi ajaa tieverkossa tavallisten kuorma-autojen tapaan. Vaativien käyttöolosuhteiden lava-autot ja erikoisautot (Kuva 5) ovat tärkein sovellusalue, mutta useimpia taulukon malleista käytetään myös puoliperävaunurekkoina. Osa niistä soveltuu lisäksi täysperävaunurekoiksi (Iveco Stralis X-WAY AS 460 sekä Scania XT R/S 410). Sallitut kokonaismassat taulukon malleissa vaihtelevat välillä 18-60 tonnia.

 

Merkki ja malli

Teknologia

Polttoaine

Teho [hv]

Iveco Stralis X-WAY AD/AT 400 Natural Power

Monofuel

CMG

400

Iveco Stralis X-WAY AS 460 Natural Power

Monofuel

CMG

460

Scania XT P/G/R/S 280/340/410 CBG

Monofuel

CMG

280-410

Kuva 5. Biokaasukäyttöinen Iveco Stralis X-WAY AD 400 Natural Power Ranskassa.