Uusiutuvan liikenne-energian teknologiat ja niiden historiallinen tiekartta

Uusiutuvan liikenne-energian teknologiat ja niiden historiallinen tiekartta

Uusiutuvan liikenne-energian tiekartta on laaja katsaus uusiutuvan liikenne-energian teknologioihin. Suurin kokonaisuus on 200-sivuisen historiallinen tiekartta, jossa kerrotaan kuinka nykyiseen tilanteeseen on päädytty. Teknologiat esitellään kivikaudelta 2000-luvulle siinä järjestyksessä kun ne on käyttöön otettu. Esittelyssä on 23 liikennebiopolttoaineiden sukupolvea ruoasta bio-DME:hen sekä 14 muuta UE-käyttövoimien ryhmää. Ja hieman kerrotaan uusiutumattomienkin historiasta. Historiasta tietäminen on tärkeää tulevaisuudenkin kannalta, sillä monet aiemmin käytetyt, mutta unohdetut teknologiat ovat tulossa uuteen käyttöön globaalin kestävän kehityksen politiikan seurauksena.  Fossiilisten polttoaineiden aikakausi on kaventanut oleellisesti markkinoiden teknologista diversiteettiä. Tämä katsaus kertoo valtavasta teknologisesta diversiteetistä, joka on käytettävissä, kun fossiilisista polttoaineista siirrytään uusiutuviin.

Loput kirjasta, yli 200 sivua, käsittelee uusiutuvia polttoaineita ja niiden valmistusmenetelmiä, resursseja, ajoneuvotekniikkaa, ympäristö- ja terveysvaikutuksia sekä tulevaisuutta.

 

Lähdeviite:

Lampinen A (2009) Uusiutuvan liikenne-energian tiekartta. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:17, Joensuu, 437s.