Uusiutuvia energiamuotoja käyttävien autojen kasvihuonekaasupäästöt

Uusiutuvia energiamuotoja käyttävien autojen kasvihuonekaasupäästöt

"Uusiutuvia energialähteitä käyttävien autojen kasvihuonekaasupäästöt" on julkaisu, jossa käydään läpi kasvihuonekaasupäästöjen erilaiset määritystavat ja vertaillaan erilaisia uusiutuvia käyttövoimia niitä käyttäen.Uusiutuvia energialähteitä käyttävien autojen kasvihuonekaasupäästöt

Koko elinkaaren huomioon ottaminen on tietenkin ainoa oikea tapa, mutta senkin voi tehdä monella eri tavalla. Onneksi elinkaarianalyysi on standardoitu, ja rationaalisesti määritellyn standardin mukaan toimittaessa saadaan uskottavia tuloksia.

Valitettavasti on kuitenkin yleistä, että elinkaarilaskelmat tehdään standardin vastaisesti. Pahin esimerkki on EU:n UE-direktiivin kestävyyskriteeristö, jossa toistaiseksi standardin mukainen laskenta on jopa kielletty. Siksi sen on pakko kehittyä.

Kuitenkin suurempi ongelma on, että Suomen auto- ja ajoneuvoverotuksessa elinkaaripäästöistä ei välitetä, vaan ainoastaan ajonaikaisista päästöistä eli piipunpääpäästöistä. Ja uusiutuva metaani on siinä erityisen huonossa asemassa, koska Suomen verotuksessa oletetaan, että sitä ei koskaan käytetä yhtään: verotus perustuu siihen, että kaikkia metaaniautoja käytetään aina 100 % fossiilisella metaanilla (sähköautot ja vetyautot kuitenkin oletetaan käytettäväksi aina 100 % uusiutuvalla energialla). Ja siinäkään ei oteta huomioon fossiilisen metaanin etsinnän, tuotannon ja kuljetuksen aikaisia päästöjä, jotka maakaasulla eivät yleensä ole piipunpääpäästöihin verrattuna suuret, mutta ei-tavanomaisella fossiilisella metaanilla ne voivat olla kertalukuja suuremmat.

Fundamentaalinen ongelma on, että primäärienergian ja sekundäärienergian konsepteja ei useinkaan ymmärretä. Tietenkin primäärienergian valinta on olennaisinta ympäristövaikutusten kannalta. Sekundäärienergian valinnalla voidaan tehdä paljon myös, mikäli primäärienergian valinta on tehty oikein. Se, että Suomen auto- ja ajoneuvoverotuksessa vain sekundäärienergia otetaan huomioon, ei käytännössä ole taloudellinen ongelma, koska metaaniautot ovat siitä huolimatta halpoja ja niiden verotus on alhainen. Se on merkittävä vain koulutuksellisena ongelmana. Sitä käytetään hyväksi uusiutuvan metaanin liikennekäytön vastustamisessa. Tuntuu järjettömältä, että kukaan väittäisi, että biokaasulla olisi samat kasvihuonekaasupäästöt kuin maakaasulla. Valitettavasti se on arkipäiväistä markkinoilla ja hallinnossa. Esimerkkinä on Suomen vuosittainen ekoautokilpailu, jossa näin ajatellaan. Kun metaaniautot ovat voittaneet suurimman osan vuosittaisista ekoautokilpailuista muissa maissa (esimerkiksi Ruotsissa, Saksassa ja USA:ssa), Suomessa niitä ei edes kelpuuteta mukaan. Osalle potentiaalisista kuluttajista tälläinen negatiivinen toiminta on merkityksellistä.

Tässä käsiteltävä julkaisu pyrkii tuomaan asiasta tietoa kaikkien saataville, vaikkakin se tehtiin varsinaisesti liikenne- ja viestintäministeriölle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle näiden käynnissä olleita strategiatöitä varten. Julkaisu oli osa liikenne- ja viestintäministeriön "Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä"-työryhmätyötä.

 

Julkaisutiedot:

Lampinen A (2012) Uusiutuvia energialähteitä käyttävien autojen kasvihuonekaasupäästöt. Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeen julkaisuja 3/2012, 27 s.