Valtakunnallisen liikennebiokaasukonferenssin ehdotus Suomen liikennebiokaasustrategiaksi

Ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa valtakunnallisessa liikennebiokaasukonferenssissa Joensuussa käsitelty toimenpideohjelma liikennebiokaasun käytön kehittämiseksi Suomessa.