Yleistiedot Suomen verkosta

Viimeisin päivitys toukokuussa 2019

 

Yhteenveto maantieliikenteen metaaniasemaverkosta

 • Julkisia UE-metaaniasemia (CBG100): 36 kpl (100 % uusiutuvaa metaania)
 • Julkisia sekoiteasemia (CBGxx): 1 kpl (osittain uusiutuvaa metaania)
 • Julkisia fossiilimetaaniasemia (CNG, LNG): 5 kpl (100 % fossiilimetaania)
 • Suuria yksityisiä raskaan liikenteen CBG-asemia: 1 kpl
 • Useita muita yksityisiä CBG-asemia

 

1. Julkiset UE-metaaniasemat (CBG100) ja sekoiteasemat (CBGxx)

 • Uusiutuvaa metaania on saatavissa julkisilta asemilta puhtaana (100 %:na) ja sekoituksena fossiilisen metaanin kanssa. Kaikilla asemilla metaanipolttoaine myydään paineistettuna standardin mukaisesti 200 bariin, joten se sopii kaikille metaaniautoille. Ensimmäinen sekoiteasema otettiin käyttöön toukokuussa 2017. Sitä ennen koko Suomen vuonna 1941 alkaneen liikennebiokaasun (yleisemmin UE-metaanin) käytön historian ajan biokaasua oli saatavissa asemilla pelkästään puhtaana (CBG100).
 • Kaikki julkiset asemat ovat automaattiasemia, jotka ovat aina auki.
 • Kaikki julkiset asemat ovat ns. nopeatankkausasemia, jolloin tankkauksen kesto on minuutteja (kuten bensiinin ja dieselöljyn tankkaus). Toista vaihtoehtoa, sähköautojen latausta vastaavaa ns. hidastankkausjärjestelmää (tankkauksen kesto tunteja), käytetään vain yksityisillä asemilla.
 • CBG100-asemat: Suomessa on 36 julkista UE-metaanin tankkausasemaa, joissa myydään 100 % biokaasua. Ne on merkitty karttaan CBG-liikennemerkeillä ja CBG100-tunnuksilla. Niistä on saatavissa asematietolomake vasemmalta löytyvän painikkeen "Asemakohtaiset tiedot" kautta.
 • CBGxx-asemat: Suomessa on 1 julkinen tankkausasema, joka myy biokaasun ja fossiilisen metaanin sekoitusta. Nämä asemat merkitään karttaan CMG-sekoiteasemamerkeillä ja CBGxx-tunnuksilla, jossa "xx" kertoo biokaasun minimitilavuusprosenttiosuuden, joka on sama kuin minimienergiaosuus. Loppu on fossiilista metaania.
 • Avoimet julkiset asemat: Julkiset asemat ovat yhtä lukuun ottamatta avoimia eli ne eivät edellytä sopimuksia operaattoreiden kanssa ja sopimukseen liittyviä tankkauskortteja (mutta joillakin operaattoreilla on myös tankkauskortteja ja sopimusjärjestelmiä tarjolla). Se tarkoittaa, että kuka tahansa voi tankata niistä ja maksaa joko pankkikorteilla, luottokorteilla, käteisellä tai laskulla asemasta riippuen. Kuitenkin yhdellä asemalla (CBG100 Laukaa) se käy vain virka-aikaan; muulloin siellä käytetään ainoastaan tankkauskortteja.
 • Muut julkiset asemat: Yhden julkisen aseman (CBG100 Forssa) käyttö edellyttää sopimuksen operaattorin kanssa (se ei siis ole avoin julkinen asema).
 • Kartan asemamerkkiä klikkaamalla saa yksityiskohtia kustakin asemasta (englanniksi). Suomenkieliset tiedot CBG100-asemista saa valitsemalla vasemmalla olevasta valikosta "Asemakohtaiset tiedot". Sekoiteasemat ja fossiilimetaaniasemat eivät ole ko. luettelossa.
 • Liikennebiokaasun kaupallisia myyjiä julkisilla tankkausasemilla on 11:
 1. Metener Oy (vuodesta 2004; avattiin yksityisenä vuonna 2002 ja voitiin ottaa julkiseen käyttöön vasta, kun biokaasuautojen käyttövoimavero oli kumottu vuoden 2004 alusta lukien): avoin käyttö rajoituksin alusta alkaen
 2. Gasum Oy (vuodesta 2011): avoin käyttö vuoden 2014 joulukuusta alkaen
 3. Haminan Energia Oy (vuodesta 2013): avoin käyttö alusta alkaen
 4. Envor Group Oy (vuodesta 2013): ei avoin asema eli käyttö edellyttää sopimuksen operaattorin kanssa
 5. Joutsan Ekokaasu Oy (vuodesta 2014): avoin käyttö alusta alkaen
 6. Jepuan Biokaasu Oy (vuodesta 2014): avoin käyttö alusta alkaen
 7. Nivos Energia Oy (entinen Mäntsälän Sähkö Oy) (vuodesta 2014): avoin käyttö alusta alkaen
 8. Stormossen Oy (vuodesta 2017): avoin käyttö alusta alkaen
 9. Kiertokaari Oy (vuodesta 2017): avoin käyttö alusta alkaen
 10. Etelä-Savon Energia Oy (vuodesta 2019): avoin käyttö alusta alkaen
 11. Leppäkosken Lämpö Oy (vuodesta 2019): avoin käyttö alusta alkaen
 • Kaikilla asemilla on NGV1-standardin mukaiset tankkausliittimet, jotka käyvät kaikkiin metaanihenkilöautoihin ja muihin kevyisiin metaaniautoihin (lukuun ottamatta monia venäläisvalmisteisia autoja) ja lähes kaikkiin raskaisiin metaaniautoihin. Yhdellä julkisella asemalla on lisäksi NGV2-standardin mukaisia liittimiä, joita käytetään pelkästään raskaissa autoissa nopeampaa tankkausta varten. Niitä löytyy myös yksityisiltä asemilta.
 • LBG-asemat: Suomessa ei toistaiseksi ole aloitettu nesteytetyn biokaasun käyttöä, joten LBG-asemia ei vielä ole julkisessa eikä yksityisessä käytössä.
 • LCBG-asemat: Suomessa ei toistaiseksi ole otettu käyttöön CBG-asemia, joissa biokaasu varastoidaan nesteytettynä.
 • Reaktoribiokaasu on Suomessa ainut ajoneuvoissa käytetty uusiutuvan metaanin laji.
 • Vuoteen 2015 asti kaikki julkisilla asemilla myyty liikennebiokaasu oli kokonaan jäteperäistä. Vuonna 2016 energiakasviperäinen biokaasu tuli markkinoille, mutta sen osuus on toistaiseksi jäänyt alle 1 %:iin myydyn liikennebiokaasun kokonaismäärästä.
 • Kaikki liikennebiokaasu on valmistettu Suomessa kokonaan kotimaisista raaka-aineista.
 • Kaikki Suomen UE-metaaniasemat palvelevat maantieajoneuvoja ja liikkuvia työkoneita. Muita liikennemuotoja (kuten vesi- ja raideliikenne) palvelevia UE-metaaniasemia ei vielä Suomessa ole.
 • Monilla UE-metaaniasemilla on tarjolla myös muita ajoneuvojen energialähteitä: kaasumaisia ja/tai nestemäisiä polttoaineita ja/tai sähköä. Tätä ei ole mainittu kartalla eikä asemakohtaisissa tiedoissa.
 

2. Yksityiset asemat

 • Yksityiset tankkausasemat eivät sisälly kartalle. Niitä on käytössä useita eri tyyppejä sekä nopea- että hidastankkauksella ja sekä NGV1- että NGV2-liittimillä.
 • Yksityiset asemat ovat joko UE-metaaniasemia (CBG100) tai sekoiteasemia (CBGxx).
 • Yksityiset asemat ovat joko kaupallisesti tai omistajan operoimia.
 • Suurimmat UE-metaaniasemat Suomessa ja muualla ovat raskaan liikenteen yksityisiä biokaasuasemia.
 • Yksityisillä asemilla voidaan poiketa tavallisten julkisten asemien standardeista: esim. tankkauspaine voi olla korkeampi ja kaasu voi olla jalostamatonta, mikäli asemaa käyttävät ajoneuvot sen sallivat.
 

3. UE-metaanin hinta

 • Biokaasun hinta vaihtelee välillä 0-2 €/kg riippuen tankkaus- ja maksujärjestelmistä sekä kampanjoista.
 • Normaali vähittäismyyntihinta julkisilla asemilla vaihtelee välillä 1,00-1,56 €/kg. Tämä on mainittu asemakohtaisissa tiedoissa. Koska kilon energiasisältö vastaa noin 1,5 litraa bensiiniä, bensiiniekvivalentti hintahaarukka on 0,64-1,00 €/l.
 • Julkisilla asemilla on joskus kampanjahintoja johtuen esimerkiksi asemien avaamisesta tai asemien lähistön tapahtumista. Mm. seuraavia kampanjahintoja on asemilla ollut: 0 €/kg; 0,5 €/kg; 0,75 €/kg; 0,93 €/kg; 1,00 €/kg. Usein kampanjahinnat ovat voimassa vain 1 päivän, mutta joskus muutaman päivän ja harvoin pidemmän ajan (enimmillään kuukausia). Nämä mainitaan asemakohtaisissa tiedoissa, mikäli ne ovat pitkäaikaisia. Joskus lyhytaikaisista kampanjahinnoista mainitaan muista syistä julkaistuissa uutisissa.
 • Joillakin julkisten asemien operaattoreilla on tankkauskohtaisen maksun rinnalla vaihtoehtoisesti tarjolla kuukausihinnoittelu, jolloin asiakas maksaa kuukausittain kiinteän maksun tankkausmäärästä riippumatta (mutta tiettyyn maksimimäärään asti). Tällöin todellinen hinta kiloa kohti voi olla alempi tai korkeampi kuin tankkauskohtaiset hinnat. Tankatessa sopimusten maksimimäärän verran, hinnaksi tulee alimmillaan 0,44 €/kg eli bensiiniekvivalentti hinta on 0,30 €/l. Mutta hinnaksi voi pienillä tankkausmäärillä tulla 2 €/kg tai ylikin. Yleisten kuukausihinnoittelusopimusten lisäksi markkinoilta löytyy muuhun liiketoimintaan (esim. biokaasuauton ostoon ja asemien käyttötutkimuksiin) kytkettyjä aikarajoitteisia sopimuksia, joissa hinta on normaalisopimuksia alempi (lyhytaikaisesti jopa nolla). Nämä kaikki edellyttävät operaattorikohtaisten tankkauskorttien käyttöä.
 • Yksityisten asemien kaupallisten operaattoreiden hinnoittelu on tapauskohtainen. Suurilla raskaan liikenteen asemilla hinta on alhainen suuren käyttömäärän vuoksi. Pienillä kaupallisilla yksityisillä asemilla hinta voi olla samalla tasolla kuin julkisten asemien vähittäismyynnissä.
 • Ns. kotitankkausasemia (pieniä hidastankkausasemia) voidaan käyttää kuten sähköautojen latausasemia esimerkiksi kauppojen ja muiden kiinteistöjen paikoitusalueilla. Hinta voi olla hyvin alhainen tai jopa nolla, koska ne voivat palvella osana kestävään kehitykseen suunnattuja asiakas-, työntekijä- tai asukaspalvelujärjestelmiä. Mikäli tankkaus ei ole ilmainen, veloitus perustuu yleensä tankkausaikaan tankkausmäärän sijaan. Näiden lainsäädäntö on identtinen sähköautojen latausasemien kanssa. Täysi tankkaus kestää tunteja aivan kuten sähköautojen täyteenlataus.
 

 

4. Fossiilimetaaniasemat

 • Fossiilimetaaniasemilla tarkoitetaan asemia, joissa tankattava kaasu on 100 % fossiilista. Sekoiteasemilla tarkoitetaan asemia, joissa tankattava kaasu on osittain fossiilista. Niistä kerrotaan osassa 1.
 • Kaikki Suomessa kaikkiin tarkoituksiin myytävä fossiilimetaani on jalostettua (puhdistettua fossiilimetaania ei Suomen markkinoilla ole). Venäjän maakaasujalostamoilta peräisin oleva kaasu siirretään kansallisessa kaasuverkossa. LNG-terminaalien kautta laivoilla Suomeen tuleva kaasu on jalostettu lähtömaissa; se kuljetetaan Suomen sisällä pääasiassa maanteitse kuorma-autoilla, mutta myös kaasuverkon kautta.
 • Kartassa on mukana Suomen julkiset fossiilimetaaniasemat, jotka eivät myy biokaasua. Niitä on myytävien tuotteiden perusteella lajitellen kolmenlaisia ja ne on erotettu erimuotoisilla symboleilla: neliö = CNG, pystyneliö = LNG, ympyrä = LNG+CNG.
 • Niissä myytävän kaasun ilmastolaatu ilmaistaan symbolien värillä. Sininen tarkoittaa maakaasua. Musta tarkoittaa asemaa, jonka myymä kaasu voi olla maakaasua, mutta myös mitä tahansa muuta fossiilista metaanipolttoainetta.
 • Julkiset fossiilimetaaniasemat jakaantuvat neljään teknologiaan. LNG-asemilla myydään nesteytettyä fossiilimetaania. CNG-asemilla myydään paineistettua fossiilimetaania, joka on asemalla varastoitu paineistettuna. LCNG-asemilla myydään paineistettua fossiilimetaania, joka on asemalla varastoitu nesteytettynä (sekä pienessä CNG-välivarastossa). LNG+LCNG-asemilla on LNG-varasto, josta fossiilimetaania myydään sekä nesteytettynä että paineistettuna.
 • Joillakin biokaasuasemilla on saatavissa valinnaisesti fossiilista metaania. Niitä ei ole merkitty karttaan, koska ne eivät lisää tankkausasemien kokonaismäärää.
 • Suomessa on myös yksityisiä fossiilimetaaniasemia, jotka edustavat useaa teknologiaa.

 

 

Verkon kehitystä koskevia uutisia