UE-liikenne

Johdanto: uusiutuva energia liikenteessä

Tämä palvelin käsittelee pääasiassa uusiutuvaa metaania. Tämä osasto on siitä poikkeus. Tässä käsitellään uusiutuvan energian liikennekäytön kaikkia teknologioita.  Huom. tämän osaston materiaalien lisäksi myös osa tilasto-osan materiaaleista ja uutisista koskee monia UE-teknologioita.  

Ekoauton valintaopas 2019

Teksti: Ari Lampinen, huhtikuu 2019     1. Johdanto ja reunaehdot Artikkelissa rajoitutaan pääosin M1-ajoneuvoluokan ajoneuvoihin eli henkilöautoihin, joita voi ajaa tavallisella B-ajokortilla. Ne ovat yksityiskäytössä tärkein motorisoitujen ajoneuvojen ryhmä, ja lisäksi niitä käytetään...

Vuoden ekoautot Suomessa

Vuoden ekoautot Suomessa 1996-2018 Suomen vuoden ekoauto on valittu 23 kertaa. Valinnat on koottu alla olevaan taulukkoon. Vuosi Valinta Auto- luokka Energia Teknologia 1996 Toyota...

Ruotsin bussikanta 2015

Uutisessa "UE-bussit jättihaaste Suomessa", joka julkaistiin joulukuussa 2014, käsiteltiin Ruotsin bussikannan tilannetta vuonna 2013. Uutisessa "Biokaasu-BRT-järjestelmiä tulossa lisää Ruotsiin", joka julkaistiin syyskuussa 2016, tuotiin esiin BRT-bussiteknologian käyttöönotto Ruotsissa vuonna...

UE-polttoaineet ja UE-sähkö Ruotsin liikenteessä 2015

Teksti: Ari Lampinen, huhtikuu 2015   Ruotsi on ensimmäinen ja toistaiseksi ainut maa, joka on saavuttanut uusiutuvan energian direktiivin (UE-direktiivi 2009/28/EY) jokaiselle EU:n jäsenmaalle asettaman sitovan velvoitteen vähintään 10 % UE-osuudesta liikenteen energiankulutuksesta (kaikki...

Motorisoidut UE-käyttövoimat Suomen liikenteessä vuonna 2014

Teksti ja kuvat: Ari Lampinen, CBG100 Suomi, huhtikuu 2016, 2. päivitetty ja laajennettu versio, kesäkuu 2016   Yhteenveto Tilastoja ei aiemmin ole ollut saatavissa uusiutuville käyttövoimille, vaikka ne ovat oleellisen tärkeitä liikenteen energiankäytön kehityksessä. Ne ovat...

Uusiutuvan liikenne-energian teknologiat ja niiden historiallinen tiekartta

Uusiutuvan liikenne-energian tiekartta on laaja katsaus uusiutuvan liikenne-energian teknologioihin. Suurin kokonaisuus on 200-sivuisen historiallinen tiekartta, jossa kerrotaan kuinka nykyiseen tilanteeseen on päädytty. Teknologiat esitellään kivikaudelta 2000-luvulle siinä järjestyksessä kun ne...

Uusiutuvan liikenne-energian tulevaisuuden tiekartta vuoteen 2050

Liikenteen käyttövoimien tiekartta vuoteen 2050 käsittelee siirtymistä nykyisestä fossiilisten polttoaineiden dominoimasta liikenteestä täysin uusiutuvaan liikenteeseen vuoteen 2050 mennessä tuloksena 95 % vähennys liikenne-energian elinkaaren kasvihuonekaasupäästöistä valtioneuvoston vuonna 2009...